19-11-2019 11:02 GÜNDEM

DATÇA'DA 22 GÖÇ­MEN İLE 3 ORGANİZATÖR YA­KA­LAN­DI

Rıza EZER : Datça 'da İzmir'den getirdikleri 22 düzensiz göçmeni yurt dışına kaçırmaya çalışan 3 organizatör tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DATÇA'DA 22 GÖÇ­MEN İLE 3 ORGANİZATÖR YA­KA­LAN­DI

 

 

Datça' da , yasa dışı yol­lar­la Yu­na­nis­tan'ın Söm­be­ki Adası'na geç­me­ye ça­lı­şan 22 göç­men, Sahil Gü­ven­lik ekip­le­rin­ce ya­ka­la­nır­ken olay­la il­gi­li göç­men ka­çak­çı­lı­ğı id­di­asıy­la 3 kişi de gö­zal­tı­na alın­arak çıkarıldığı mahkemece  tutuklandı.
Sahil Gü­ven­lik ekip­le­ri, ön­ce­ki gün (17.11.2019), bir grup göç­me­nin las­tik botla de­ni­ze açıl­dı­ğı­nı öğ­re­nin­ce ha­re­ke­te geçti. Do­muz­çu­ku­ru açık­la­rın­da yeri tes­pit edi­le­rek dur­du­ru­lan las­tik botta, 19'u Su­ri­ye, 3'ü Fi­lis­tin uy­ruk­lu 22 göç­men ya­ka­lan­dı. Ka­çak­lar, Sahil Gü­ven­lik bo­tuy­la Datça Li­ma­nı'na ge­ti­ril­di. Datça Polis ise or­ga­ni­za­tör­le­rin pe­şi­ne düştü. Ti­tiz­lik­le ya­pı­lan araş­tır­ma­da kaçak göç­men­le­ri İzmir'den Datça ya ge­ti­rip, ge­çi­şi or­ga­ni­ze et­ti­ği öne sü­rü­len Yaşar B. (31), Mu­ham­met K. (21) ve Salih A. (25) gö­zal­tı­na alın­arak çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi..


Bu haber 2067 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer