11-10-2017 12:19 GÜNDEM

DATÇA'DA 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ

İl­çe­miz­'de dü­zen­le­nen tö­ren­le 19 Eylül Ga­zi­ler Günü kut­lan­dı.

DATÇA'DA 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ

Cum­hu­ri­yet Mey­da­nın'­da dü­zen­le­nen törene Kay­ma­kam Vehbi Bakır, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar, Gar­ni­zon Ko­mu­tanı­ Vekili Yarbay  Erdim Fahri Zeren, Cum­hu­ri­yet  Baş Sav­cı­sı Şeref Murat Er­kı­lıç, Em­ni­yet Mü­dü­rü Erman Ak­ka­ya , Kamu Kurum ve Ku­ru­luş Amir­le­ri ,Ga­zi­ler, halk ve as­ker­le­r ka­tıl­dı.

Ata­türk Anıtı'na Çe­lenklerin  su­nul­ma­sı ile baş­la­yan tören Ulu Önder Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk ve Aziz Şe­hit­le­ri­miz için saygı du­ru­şu ve İstik­lal Marşı'nın okun­ma­sıy­la görevli iki asker ta­ra­fın­dan Şanlı Bay­rak gön­de­re çe­kil­di. Günün anlam ve öne­mi­ni be­lir­ten  ko­nuş­ma­yı Gar­ni­zon Ko­mu­tan­lı­ğı adına Hv. Svn. Üstğm. Üzeyir Destan ve Mu­ha­rip Ga­zi­ler Der­ne­ği Tem­sil­ci­li­ği adına Kıb­rıs Ga­zi­si Fer­hat Ünsal yaptı.
Re­şa­di­ye Or­ta­oku­lu öğ­ren­ci­le­rin­den Gamze Göbüt ''Ben Gaziyi Gör­düm şiiri­ni ,Efe Dön­mez ''Mus­ta­fa Kemal Ata­türk Ya­şı­yor'' şi­iri­ni okudu. Yıl­maz Kar­deş­ler Ana­do­lu Li­se­si öğ­ren­ci­si Ber­fin ­Su Basut  ''Sen Kah­ra­man Gazimsin'' adlı şi­iri­ni okudu. Kay­ma­kam Bakır Ga­zi­ler gü­nü­nü kut­la­ya­rak ka­tı­lım­la­rın­dan do­la­yı gazilere tek tek  te­şek­kür etti. Mey­dan­da­ki tören toplu ha­tı­ra fo­toğ­ra­fı çe­ki­mi ile sona ererken et­kin­lik tekne turu ve ik­ram­lar­la devam etti.
       (Sebiha ARSLAN)


Bu haber 2023 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer