24-01-2020 10:51 GÜNDEM

DATÇA VE MUĞLA'DA CHP İLÇE KONG­RE­LERİ TA­MAM­LAN­DI

Sebiha ARSLAN : CHP'de 37'nci ola­ğan kong­re tak­vi­mi­ne göre, Muğla il ge­ne­lin­de 13 ilçe kong­re­si ta­mam­lan­dı. Datça da Aytaç Kurt, Fet­hi­ye'de ger­çek­leş­ti­ri­len son ilçe kong­re­sin­de ka­za­nan Meh­met Demir oldu.

DATÇA VE MUĞLA'DA CHP İLÇE KONG­RE­LERİ TA­MAM­LAN­DI


Muğla ge­ne­lin­de ise ilçe baş­kan­la­rı şöyle oluş­tu: Datça Aytaç Kurt, Bod­rum Halil Ka­ra­han, Da­la­man Sezer Dur­muş, Ka­vak­lı­de­re Meh­met Göl­han, Köy­ce­ğiz Hü­se­yin Erol, Mar­ma­ris Ze­ki­can Balcı, Men­te­şe Mus­ta­fa Aytaç Kavak, Milas İlgin Gök­te­pe, Or­ta­ca Evren Tezan, Sey­di­ke­mer Cemil Day­dır, Ula Hü­se­yin Özcan ve Ya­ta­ğan Meh­met Ke­mik­siz, Fet­hi­ye Meh­met Demir.
İlçe baş­kan­lı­ğı kong­re­le­ri­nin ta­mam­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan il kong­re­si 8 Şubat 2020 Cu­mar­te­si günü ya­pı­la­cak. İl kong­re­sin­de il baş­ka­nı­nın yanı sıra ku­rul­tay de­le­ge­le­ri de be­lir­le­necek.


Bu haber 972 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer