05-08-2019 14:58 GÜNDEM

DATÇA VE BOD­RUM' DA 81 GÖÇ­MEN YA­KA­LAN­DI

Sebiha ARSLAN : Datça ve Bod­rum'da yasa dışı yol­lar­la kaçış ha­zır­lı­ğın­da olan top­lam 81 dü­zen­siz göç­men ile 6 göç­men ka­çak­çı­sı Sahil Gü­ven­lik ekip­le­ri ta­ra­fın­dan ya­ka­lan­dı.

DATÇA VE BOD­RUM' DA 81 GÖÇ­MEN YA­KA­LAN­DI

 


Datça ' da 22, Bod­rum 'da 59 dü­zen­siz göç­men Sahil Gü­ven­lik ekip­le­ri ta­ra­fın­dan ya­ka­la­nır­ken, göç­men ka­çak­lı­ğı olay­la­rı ile bağ­lan­tı­sı bu­lun­du­ğu tah­min edi­len 5 Türk ve bir Su­ri­ye uy­ruk­lu şüp­he­li şahıslar ya­ka­la­na­rak kol­luk kuv­vet­le­ri­ne tes­lim edil­di.
Pazar günü saat 18:00 sı­ra­la­rın­da Datça Ak-Tur açık­la­rın­da las­tik bot ile Yu­na­nis­tan'ın Söm­be­ki (Simi) Ada­sı­na kaç­ma­ya ça­lı­şan 14 Irak, 5 Su­ri­ye ve 3 Fi­lis­tin uy­ruk­lu dü­zen­siz göç­men yarı batık halde Sahil Gü­ven­lik ekip­le­rin­ce kur­ta­rı­la­rak ,Datça Li­ma­nı­na ge­ti­ril­di. Datça ve Bod­rum­da ya­ka­la­nan top­lam 81 dü­zen­siz göç­men iş­lem­le­ri­nin ar­dın­dan Muğla Göç İda­re­si'ne tes­lim edil­di. Dü­zen­siz göç­men­le­rin ka­çış­la­rı­na yar­dım et­tik­le­ri tes­pit edi­len 5 Türk ve bir Su­ri­ye uy­ruk­lu şüp­he­li ise hak­la­rın­da adli işlem ya­pıl­ma­sı için Em­ni­yet yet­ki­li­le­ri­ne tes­lim edil­di.
Ay­rı­ca 03.08.2019 Cu­mar­te­si günü Datça Gön­lü­cek Bükü Dil­bur­nu Mev­ki­in­de saat 2.45 ' te yine las­tik botla yasa dışı yol­lar­la yurt dı­şı­na çık­ma­ya ça­lı­şan 42 ya­ban­cı uy­ruk­lu dü­zen­siz göç­men ihbar üze­ri­ne ya­ka­la­na­rak Datça Li­ma­nı­na ge­tir­ilmişti.


Bu haber 443 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer