18-03-2020 17:39 GÜNDEM

DATÇA SOS­YAL GÜ­VEN­LİK KU­RU­MUN­DAN DU­YU­RU­

Datça Sos­yal Gü­ven­lik Mer­ke­zi Mü­dü­rü Vil­dan Yüce'den Kamuoyuna duyuru

DATÇA SOS­YAL GÜ­VEN­LİK KU­RU­MUN­DAN DU­YU­RU­

Co­ro­na virüs Covid (19) sal­gı­nı­nın Ül­ke­miz­de ya­yıl­ma­sı­nı en­gel­le­mek amacı ile alı­nan ön­lem­ler çer­çe­ve­sin­de 150'ye yakın SGK hiz­me­ti va­tan­daş­la­rı­mı­zın gü­ven­li­ği ve hiz­met­le­re evden çık­ma­dan kolay eri­şim­le­ri için e-dev­let sis­te­mi­ne yük­len­miş­tir. Bu bağ­lam­da ku­ru­mu­mu­za gel­me­den baş­vu­ru­la­rı­nı­zı e-dev­let üze­rin­den ya­pa­bi­lir­si­niz. Bu has­sas sü­reç­ten ülke ola­rak ba­şa­rı ile çı­ka­ca­ğı­mı­zı ümit ede­rek has­sa­si­ye­ti­niz ve an­la­yı­şı­nız için ku­ru­mu­muz adına te­şek­kür eder sağ­lık­lı hu­zur­lu mutlu gün­ler di­le­riz.
 


Bu haber 2115 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer