03-01-2019 14:50 GÜNDEM

DATÇA RÖ­NE­SANS ORGANİZAS­YON­'DAN ÇO­CUK­LA­RA ÖZEL YENİ YIL KUT­LA­MA­SI

Sebiha ARSLAN : Datça 'da Rö­ne­sans Or­ga­ni­zas­yon sa­hi­bi Ay­şe­min İzci , ço­cuk­la­ra özel yeni yıl eğ­len­ce­si dü­zen­le­di, çe­ki­liş ya­pa­rak he­di­ye­ler da­ğıt­tı.

DATÇA RÖ­NE­SANS ORGANİZAS­YON­'DAN ÇO­CUK­LA­RA ÖZEL YENİ YIL KUT­LA­MA­SI

Kasım 2017 den iti­ba­ren İskele Mahallesi ?Buxerol­les so­kak­ta ,Datça hal­kı­na hiz­met veren Datça Rö­ne­sans Or­ga­ni­zas­yon sa­hi­bi Ay­şe­min İzci ,iş ye­rin­de ço­cuk­la­ra özel yeni yıl eğ­len­ce­si dü­zen­le­di.31 Ara­lık Pa­zar­te­si günü saat 15:00 ile 17:00 arası ma­hal­le­de ve yol­dan eğ­len­ce se­si­ni duyup gelen ço­cuk­lar ,Pal­yan­ço,(Nazan Cece) Noel Anne,(Seher Cece) Noel Baba,(Murat Yaşar) Mic­key Mause , (Umut Özkaya) Mini Mause ,(Havin Cece) ile gö­nül­le­rin­ce eğ­len­di. Müzik sis­te­mi de kuran İzci, ço­cuk­la­ra sev­di­ği şar­kı­la­rı din­let­ti. Müzik eş­li­ğin­de oy­na­yıp zıp­la­yan ço­cuk­lar sa­at­ler­ce dans etti. Mü­zi­ğin rit­mi­ne , anne, ebe­veyn­ler ve ma­hal­le es­na­fı­ da eşlik ede­rek tempo tuttu .Eğ­len­ce so­nun­da çe­ki­liş dü­zen­le­yen İzci he­di­ye­ler ya­zı­lı ka­ğıt­la­rı ço­cuk­la­ra tek tek çek­ti­re­rek ka­ğıt­ta yazan he­di­ye­le­ri he­di­ye etti.?Top­tan,çi­ko­la­ta­ya,ren­ga­renk ba­lon­la­ra,düdük çe­şit­le­ri­ne ,çanta ve ak­se­su­ar­la­ra kadar sepet do­lu­su he­di­ye­yi alan ço­cuk­lar yılın son gü­nü­nü he­di­ye ve eğ­len­cey­le ge­çir­di.Rö­ne­sans Or­ga­ni­zas­yon sa­hi­bi Ay­şe­min İzci '' Rö­ne­sans eki­bim­le be­ra­ber ço­cuk­la­ra özel yeni yıl et­kin­li­ği dü­zen­le­dik.Çünkü ço­cuk­la­rı­mı­zın mut­lu­lu­ğu bizim mut­lu­lu­ğu­muz.Bu gün ço­cuk­la­rı­mız çok güzel eğ­len­di bu­ra­da. Mü­zik­le dans etti he­di­ye­ler­le çok mutlu ol­du­lar. Bir nevi bu­ra­da pay­laş­ma­nın da far­kı­na var­dı­lar.Ço­cuk­la­rı­mız­la 2018 'i uğur­la­dık 2019 a mer­ha­ba dedik. Her­ke­sin yeni yı­lı­nı kut­lu­yo­rum'' dedi.
İki yılı aş­kın­dır , Datça hal­kı­na hiz­met veren Ay­şe­min İzci söz­le­ri­nin de­va­mın­da şu cüm­le­le­ri söy­le­di'' Rö­ne­sans Or­ga­ni­zas­yon ola­rak ; Doğum günü ,Özel ev par­ti­le­ri,Nişan,Kına ge­ce­si, Be­kar­lı­ğa veda ,Gelin ha­ma­mı,Sün­net - Düğün or­ga­ni­zas­yo­nu, After party, Balon süs­le­me,Masa ve San­dal­ye­le­rin de­ko­ru,Nikah tö­re­ni ala­nı­nın ta­sa­rı­mı,Sahne de­ko­ru,Masa ve Menü kart­la­rı,He­di­ye al­ter­na­tif­le­ri,Ki­şi­ye özel el ya­pı­mı ta­sa­rım­lar ve or­ga­ni­zas­yon­la­rı­mız ile Datça hal­kı­mı­za yaz kış hiz­met ve­ri­yo­ruz. 0543 255 40 34 no lu te­le­fon­dan bize ula­şıp de­tay­lı bilgi ala­bi­lir­ler .Bu ve­si­ley­le tüm Datça hal­kı­nın da  yeni yı­lı­nı kut­lu­yo­rum '' dedi.


Bu haber 600 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer