16-10-2019 15:40 GÜNDEM

DATÇA POLİSİ TİTİZLİKLE ÇA­LIŞ­TI TEKNE MOTORU HIR­SIZ­LA­RI­NI YA­KA­LA­DI

Sebiha ARSLAN : Didim'den gel­di­ler Datça' da bu­lu­nan 3 tek­ne­nin mo­to­ru­nu çal­dı­lar. Datça Kargı Koyu Cen­net Köy Res­to­ran' ın yan ta­ra­fın­da ka­ra­da çe­kil­miş halde bağlı bu­lu­nan 3 tek­ne­nin mo­to­ru­nu çal­dı­ğı iddia edi­len 5 ki­şi­den 2 si ya­ka­la­nır­ken diğer 3 kişi Polis ta­ra­fın­dan ara­nı­yor.

DATÇA POLİSİ TİTİZLİKLE ÇA­LIŞ­TI TEKNE MOTORU HIR­SIZ­LA­RI­NI YA­KA­LA­DI

Edi­ni­len bil­gi­ye göre , Kargı ko­yun­da ka­ra­ya çe­kil­miş halde bu­lu­nan 3 tek­ne­nin sabah erken sa­at­le­rin­de mo­to­ru­nun ça­lın­dı­ğı ih­ba­rı üze­ri­ne ha­re­ke­te geçen İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü Asa­yiş Büro Amir­li­ği Ekip­le­ri ça­lış­ma baş­lat­tı. Ev ve iş yer­le­ri gü­ven­lik ka­me­ra­la­rı ile Kent Gü­ven­li­ği Yö­ne­tim Sis­te­mi (KGYS) ve Plaka Ta­nı­ma Sis­tem­le­ri­ni (PTS) yak­la­şık bir hafta ti­tiz­lik­le inceleyen  Datça Polisi ,fi­zi­ki takibi  so­nu­cu dün (15.10.2019) saat 22.30 sı­ra­la­rın­da Meh­met P.(33) ile İbra­him H.İ. (33) ki­ra­la­mış ol­duk­la­rı 09.?YC621 pla­ka­lı araç­ ile  bir­lik­te Mer­kez Me­su­di­ye­li­ler Si­te­si ya­kın­la­rın­da ya­ka­la­ya­rak göz al­tı­na aldı. Yakalanan şahıslar İlçe Emniyetteki  işlemlerin ardından bu gün Datça Ad­li­ye­si­ne sevk edil­di.

Sa­tıl­mak yada göç­men ti­ca­re­tin­de kul­la­nı­la­ca­ğı tah­min edi­len motor hır­sız­lı­ğın­da,olaya ka­rı­şan ve Didim 'de ya­şa­dı­ğı tes­pit edi­len F.P (27) ile M.Ö.H (20) ve henüz kim­li­ği tes­pit edi­le­me­yen bir şah­sın ya­ka­lan­ma­sı için ça­lış­ma baş­la­tıl­dı.


Bu haber 1054 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer