28-11-2019 16:44 GÜNDEM

DATÇA POLİSİ 'KADES' İ TA­NIT­TI

Sebiha ARSLAN : Datça İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ekip­le­rin­ce Kadın Des­tek Uy­gu­la­ma­sı (KADES) ile il­gi­li bil­gi­len­dir­me bro­şü­rü da­ğı­tıl­dı.

DATÇA POLİSİ 'KADES' İ TA­NIT­TI

İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ekip­le­rin­de gö­rev­li polis me­mur­la­rı, şid­det mağ­du­ru ka­dın­la­rın acil du­rum­lar­da kul­lan­ma­sı ama­cıy­la ge­liş­ti­ri­len Kadın Acil Des­tek İhbar Sis­te­mi (KADES) uy­gu­la­ma­sıy­la il­gi­li ka­dın­la­ra bilgi verdi.

25 Kasım Ka­dı­na Yö­ne­lik Şid­de­te Karşı Ulus­la­ra­ra­sı Mü­ca­de­le Günü kap­sa­mın­da, ilçe mer­ke­zin­de bro­şür da­ğı­tan ekip­ler, ka­dın­la­rı ve va­tan­daş­la­rı bil­gi­len­dir­di.
Po­lis­ler, va­tan­da­şa KADES' in aile içi ve ka­dı­na yö­ne­lik şid­det du­ru­mun­da, cihaz konum bil­gi­le­ri­ni aça­rak, bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Mer­ke­zi­ne ulaş­ma­la­rı­nı ve son­ra­sın­da olay ye­ri­ne en yakın eki­bin sevk edil­me­si­ni sağ­la­yan bir uy­gu­la­ma ol­du­ğu­nu an­lat­tı.


Bu haber 710 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer