18-05-2020 12:42 GÜNDEM

DATÇA PO­Lİ­Sİ ÇO­CUK­LA­RI SEVİNDİRDİ

Sebiha ARSLAN : Datça İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü Polis ve Bek­çi­le­ri pan­de­mi kı­sıt­la­ma­sı ne­de­niy­le so­ka­ğa çı­ka­ma­yan ço­cuk­la­ra bo­ya­ma ki­tap­la­rı he­di­ye ede­rek se­vin­di­ril­di.

DATÇA PO­Lİ­Sİ ÇO­CUK­LA­RI SEVİNDİRDİ


Datça'da, Co­ro­na virüs ne­de­niy­le uzun sü­re­dir evden çı­ka­ma­yan ço­cuk­lar , İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan unu­tul­ma­dı. Muğla İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğün­ce te­mi­ni sağ­la­nan 100 adet bo­ya­ma ki­ta­bı, polis - halk iliş­ki­le­ri­ni güç­len­dir­me kap­sa­mın­da ,İskele ma­hal­le­sin­de, polis me­mur­la­rı ve ma­hal­le bek­çi­le­ri, ta­ra­fın­dan ev­le­rin­de bu­lu­nan ço­cuk­la­ra da­ğı­tıl­dı.

Datça Po­li­si, mi­nik­le­re 100 adet bo­ya­ma ki­ta­bı da­ğı­ta­rak, on­la­rın evde daha rahat vakit ge­çir­me­le­ri­ni sağ­la­ma­la­rı­na bir nebze ve­si­le oldu.


Bu haber 845 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer