23-03-2020 15:53 GÜNDEM

DATÇA PA­ZA­RIN­DA,CO­RO­NA VİRÜSE POŞET ÖNLEMİ

Sebiha ARSLAN : Datça İlçe Mer­ke­zin­de ku­ru­lan pa­zar­ye­rin­de tüm sebze ve mey­ve­ler poşet içe­ri­sin­de sa­tı­cı­lar ta­ra­fın­dan sa­tı­şa su­nul­du.

DATÇA PA­ZA­RIN­DA,CO­RO­NA VİRÜSE POŞET ÖNLEMİ

 


Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan Co­ro­na­ Vi­rüs' ün ya­yı­lı­mı­nı en­gel­le­mek için alı­nan ted­bir­ler kap­sa­mın­da Cu­mar­te­si (21.03.2020) gü­nün­den iti­ba­ren Datça halk pa­za­rın­da ge­rek­li ön­lem­ler alın­dı,tez­gâh­lar­da po­şet­li satış dö­ne­mi baş­la­dı. Pa­zar­da­ki ürün­ler pa­zar­cı­lar ta­ra­fın­dan tez­gâh­lar­da yarım, bir, iki veya üçer ki­lo­luk po­şet­ler­de ha­zır­la­na­rak sa­tı­şa uygun hale ge­ti­ril­di. Pa­zar­cı es­na­fı sa­tı­şa baş­la­ma­dan önce za­bı­ta ekip­le­ri­nin gö­ze­ti­min­de ge­rek­li hij­ye­nik ku­ral­la­rı­na uy­duk­tan sonra sa­tış­la­rı­na baş­la­dı. Açık Pazar ye­rin­de­ki manav tez­gâh­la­rın­da baş­la­yan ilk uy­gu­la­ma, Datça'da ki tüm halk pa­zar­la­rın­da uy­gu­la­na­cak.
Ay­rı­ca, Datça Be­le­di­ye ekip­le­ri ta­ra­fın­dan pa­zar­ye­rin­de de­zen­fek­si­yon ça­lış­ma­la­rı ya­pı­lıp, va­tan­da­şa ve es­na­fa el­di­ven da­ğı­tıl­dı.


Bu haber 2477 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer