17-12-2018 18:39 GÜNDEM

DATÇA ,MİLAS VE YA­TA­ĞAN'DA NİTELİKLİ HIR­SIZ­LI­ĞA 4 TU­TUK­LA­MA

Sebiha ARSLAN : Muğla İl Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı ve Milas Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı ile ko­or­di­ne­li ya­pı­lan ça­lış­ma son­ra­sı Datça, Milas ve Ya­ta­ğan il­çe­le­rin­de ni­te­lik­li hır­sız­lık id­di­ası ile gö­zal­tı­na alı­nan 12 şüp­he­li­den 4'ü tu­tuk­la­nır­ken, faili meç­hul 6 hır­sız­lık ola­yı­nın ay­dın­la­tıl­dı­ğı açık­lan­dı.

DATÇA ,MİLAS VE YA­TA­ĞAN'DA NİTELİKLİ HIR­SIZ­LI­ĞA 4 TU­TUK­LA­MA


Muğla İl Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğın­ca Milas Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı ile ko­or­di­ne­li ya­pı­lan ça­lış­ma son­ra­sı,Datça,Milas ve Ya­ta­ğan'da 6 faili meç­hul hır­sız­lık olayı ay­dın­la­tı­lır­ken, gö­zal­tı­na alı­nan 12 şüp­he­li­den 4'ü tu­tuk­lan­dı.
Edi­ni­len bil­gi­ye göre, Datça,Milas ve Ya­ta­ğan il­çe­le­rin­de ger­çek­leş­ti­ri­len ni­te­lik­li hır­sız­lık olay­la­rı­na yö­ne­lik ça­lış­ma baş­la­tıl­dı. Milas Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı ile Muğla İl Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı­nın ko­or­di­ne­li ça­lış­ma­sı ve şüp­he­li­le­rin ta­ki­bi son­ra­sı Z.D., Y.B., Y.D., K.D., İ.D., Y.D. Ü.D., Y.B., G.D., Ö.D., K.A. ve M.K. isim­li 12 şüp­he­li­ler gö­zal­tı­na alın­dı. Şüp­he­li­le­re ait yedi ad­res­te ya­pı­lan arama ça­lış­ma­sı son­ra­sı 10 ruh­sat­sız av tü­fe­ği, 272 adet dolu av fi­şe­ği, 3 ruh­sat­sız kuru sıkı ta­ban­ca, 28 adet kuru sıkı ta­ban­ca fi­şe­ği, 21 cep te­le­fo­nu, flaş bel­lek­ler, oto teybi, dal­gıç su pom­pa­sı, bal­yoz, 4 demir ve kablo kesme ma­ka­sı, dar­be­li mat­kap, 20 metre elekt­rik kab­lo­su, 3 mo­tor­lu ağaç tes­te­re­si, 3 kay­nak ma­ki­ne­si ve ok­si­jen­li demir kesme işin­de kul­la­nı­lan takım ele ge­çi­ril­di.
Jan­dar­ma­da­ki sor­gu­la­rı­nın ar­dın­dan Milas Ad­li­ye­si'ne sevk edi­len 12 şüp­he­li­den 4'ü tu­tuk­la­na­rak ce­za­evi­ne gön­de­ril­di. 8 Şüp­he­li ise adli kont­rol ile ser­best bı­ra­kıl­dı.


Bu haber 614 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer