28-05-2019 11:21 GÜNDEM

DATÇA MES­LEK YÜK­SE­KO­KU­LU 12'İNCİ DÖNEM ÖĞRENCİLERİNİ TÖRENLE MEZUN ETTİ

Sebiha ARSLAN : Datça Kazım Yıl­maz Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu 2018- 2019 Eğitim Öğretim yılı 12'inci dönem me­zun­la­rı, tö­ren­le dip­lo­ma­la­rı­nı aldı.

DATÇA MES­LEK YÜK­SE­KO­KU­LU 12'İNCİ DÖNEM ÖĞRENCİLERİNİ TÖRENLE MEZUN ETTİ

 

Muğla Sıtkı Koç­man Üni­ver­si­te­si (MSKÜ)  Datça Kazım Yıl­maz Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu'nun 12'nci dönem me­zun­la­rı için Datça Amfi Ti­yat­ro'da 24 Mayıs Cuma günü saat 19:00 da  tören düzenlendi.Tö­re­ne; Datça Kay­ma­ka­mı Mesut Çoban, Muğla Sıtkı Koç­man Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Hü­se­yin Çiçek,  Hava Radar Mevzi Ko­mu­ta­nı Yarbay Erdim Fahri Zeren, Be­le­di­ye Baş­ka­nı  Gür­sel Uçar, Yük­se­ko­kul Mü­dü­rü Doç. Dr. Gök­han Ayaz­lar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferman Akbulut,İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Reşit Sinan, öğ­ren­ci ,ve­li­ ve  va­tan­daş­lar ka­tıl­dı.
Aş­çı­lık, Mu­ha­se­be ve Vergi Uy­gu­la­ma­la­rı ile Tu­rizm ve Otel İşlet­me­ci­li­ği  ve Ma­ri­na İşlet­me­ci­li­ği prog­ram­la­rın­da öğ­re­nim gören 144 öğ­ren­ci, dip­lo­malarını aldı. Oku­lun aş­çı­lık prog­ra­mı me­zun­la­rı, her yıl ol­du­ğu gibi bu yıl da yemek ten­ce­re­si üze­ri­ne el basıp, yemin ede­rek mes­le­ğe adım attı. Okul 1'ncisi Ma­ri­na İşlet­me­ci­li­ği bölüm me­zu­nu Zey­nep Adaş, 2018-2109 Eği­tim Öğ­re­tim yılı anı­sı­na me­zu­ni­yet kü­tü­ğü­ne pla­ket çaktı.
Törende Ko­nuş­ma yapan Kay­ma­kam  Mesut Çoban, yeni me­zun­la­ra iş ha­yat­la­rın­da ba­şa­rı di­le­ğin­de bu­lun­du. MSKÜ Rek­tö­rü Prof. Dr. Hü­se­yin Çiçek ise, eği­ti­min öne­mi­ne dik­kat çekti. Ko­nuş­ma­la­rın ar­dın­dan yeni me­zun­la­ra, dip­lo­ma­la­rı ve­ril­di.
Me­zu­ni­yet tö­re­ni­ne, Datça Eski 45'lik­ler Or­kest­ra­sı'nın kon­se­ri renk kattı. 70'li ve 80'li yıl­la­rın unu­tul­maz eser­le­ri­ni ses­len­di­ren or­kest­ra, izleyenleri coş­turdu.En son ise bütün öğrenciler öğretmenleri ile birlikte Amfi Tiyatro pistine çıkarak 10 ' dan geri sayarak  hep birlikte alkışlar eşliğinde keplerini yukarı fırlattı. Etkinlik kep atma töreniyle son buldu.


Bu haber 392 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer