12-01-2021 11:28 GÜNDEM

DATÇA MAG-AME EKİ­Bİ­NİN AFET­LE­RE KARŞI EĞİ­TİM­LE­Rİ DEVAM EDİ­YOR

Rıza EZER : Ma­hal­le Afet Gö­nül­lü­le­ri Acil Mü­da­ha­le Der­ne­ği (MAG-AME) ve Tür­ki­ye Radyo Ama­tör­le­ri Ce­mi­ye­ti (TRAC) afet­le­re karşı eği­tim­le­ri devam edi­yor

DATÇA MAG-AME EKİ­Bİ­NİN AFET­LE­RE KARŞI EĞİ­TİM­LE­Rİ DEVAM EDİ­YOR

Datça Afet gö­nül­lü­le­ri ekibi bu hafta sonu Datça Hı­zır­şah Ma­hal­le­si Domuz çu­ku­ru mev­ki­in­de ger­çek­leş­tir­dik­le­ri uy­gu­la­ma­lı eği­ti­me 36 ki­şi­lik ekip'le ka­tıl­dı.

Datça Dev­let Has­ta­ne­si Acil Ser­vis So­rum­lu­su Dr. Can Sön­mez ta­ra­fın­dan temel yaşam des­te­ği (kalp ma­sa­jı, so­lu­num ve nabız kont­rol, koma po­zis­yo­nu) ko­nu­la­rın­da eği­tim verdi.

Afet gö­nül­lü­le­ri yap­tı­ğı açık­la­ma­da "Bizim için eği­tim önem­li. Ne kadar çok eği­tim, ne kadar çok tat­bi­kat ya­par­sak fe­la­ket­le­re karşı o kadar ha­zır­lık­lı olu­ruz. Olası afet ve fe­la­ket­ler kar­şı­sın­da ekip­le­ri­miz, olay ye­ri­ne çok daha hızlı bir şe­kil­de ula­şa­bi­lir" dedi.


Bu haber 799 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer