08-07-2019 17:34 GÜNDEM

DATÇA KUM­LUK PLA­JI­NA ''EN­GEL­SİZ PLAJ''

Sebiha ARSLAN : Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından özel­lik­le en­gel­li va­tan­daş­la­rın her­kes gibi ra­hat­ça de­niz­e girebilmeleri için Datça Kum­luk Pla­jı­na' da “En­gel­siz Plaj” pro­je­si devam edi­yor.

DATÇA KUM­LUK PLA­JI­NA ''EN­GEL­SİZ PLAJ''

 

Datça'da bulunan Taş­lı­k Plajı, Ka­ra­in­cir Plajı  ve  Has­ta­ha­ne önü Plajında bulunan  en­gel­siz plaj­lara bir yenisi de Büyükşehir Belediyesi tarafından Kumluk Pilajın da da   çok kısa zamanda kullanıma başlanılacak.1480 ki­lo­met­re kıyı uzun­lu­ğu ile Tür­ki­ye'nin en uzun kıyı şe­ri­di­ne sahip Muğla'da her ke­sim­den va­tan­da­şın de­ni­ze gi­re­bil­me­si için Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan plaj­lar­da dü­zen­le­me­ler ya­pı­lı­yor. Özel­lik­le en­gel­li va­tan­daş­la­rın her­kes gibi ra­hat­ça de­niz­e girebilmeleri için “En­gel­siz Plaj” pro­je­si devam edi­yor.
Muğla ge­ne­lin­de 9 fark­lı il­çe­de 14 en­gel­siz plaj bu­lu­nur­ken, kısa süre sonra Datça Kum­luk pla­jı­nın da en­gel­li va­tan­daş­la­rın kul­la­nı­mı­na uygun hale ge­ti­ril­me­si amaç­la­nı­yor.En­gel­siz Plaj  projesi ile fi­zik­sel bi­rey­le­rin de­niz­le bu­luş­ma­sı­nı sağ­la­ya­cak yü­rü­yüş plat­for­mu, özel so­yun­ma ka­bin­le­ri ve özel şez­long­lar üc­ret­siz ola­rak kul­la­nı­la­bi­lir­ken, en­gel­li va­tan­daş­la­rın ra­hat­lık­la de­ni­ze gir­me­si sağ­la­nı­yor.
9 fark­lı il­çe­de bu­lu­nan 14 en­gel­siz plaj­lar şöyle: Datça Taş­lı­k Halk Plajı, Datça Ka­ra­in­cir Plajı, Datça Has­ta­ha­ne önü Halk Plajı,  Bod­rum Kum­bah­çe Halk Plajı, Bod­rum Tur­gut­re­is Halk Plajı, Da­la­man Sar­sal Halk Plajı, Da­la­man Ka­ya­cık Halk Plajı, Fet­hi­ye Ak­saz­lar Plajı, Köy­ce­ğiz Ekin­cik Plajı, Mar­ma­ris Hi­sa­rö­nü Halk Plajı, Milas Gül­lük Halk Plajı, Milas Ören Halk Plajı, Or­ta­ca Sar­çed Plajı, Ula Ak­ya­ka Halk Plajı.


Bu haber 465 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer