08-03-2019 18:05 GÜNDEM

DATÇA KAY­MA­KA­MI ÇOBAN'DAN 8 MART DÜNYA KA­DIN­LAR GÜNÜ ME­SA­JI

Sebiha ARSLAN - Datça Kay­ma­ka­mı Mesut Çoban, 8 Mart Dünya Ka­dın­lar Günü do­la­yı­sıy­la bir mesaj ya­yım­la­dı.

DATÇA KAY­MA­KA­MI ÇOBAN'DAN 8 MART DÜNYA KA­DIN­LAR GÜNÜ ME­SA­JI

Kay­ma­kam Çoban , ya­yım­la­mış ol­du­ğu me­sa­jın­da,

"Top­lu­mun ya­pı­sı­nı güç­len­di­ren, şe­kil­len­di­ren, aile bir­li­ği­nin en önem­li un­su­ru ve top­lu­mun temel taşı olan ka­dın­lar daima öz­ve­ri­nin, sev­gi­nin kay­na­ğı ol­muş­tur.
Aile­si, ül­ke­si ve mil­le­ti için yap­tı­ğı fe­da­kâr­lık­lar­la; sos­yal ve eko­no­mik alan­da önem­li rol­ler üst­le­nen, top­lu­mu­mu­zun ya­pı­sı güç­len­di­rip şe­kil­len­di­ren, aile bir­li­ği­nin en önem­li un­su­ru olan ka­dın­la­rı­mız her türlü tak­di­ri hak­ket­mek­te­dir. Ne mutlu ki bize; mil­let­çe tarih bo­yun­ca her zaman ka­dın­la­rı baş tacı eden on­la­ra büyük değer veren bir me­de­ni­ye­tin mi­ras­çı­la­rı­yız.
Bu ve­si­le ile başta şehit ve gazi an­ne­le­ri ile eş­le­ri olmak üzere yü­rek­le­ri sevgi dolu tüm ka­dın­la­rı­mı­zın 8 Mart Dünya Ka­dın­lar Gü­nü­nü kut­lar; sağ­lık­lı, ba­şa­rı­lı ve hu­zur­lu gün­ler di­le­rim.


Bu haber 370 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer