22-04-2019 21:12 GÜNDEM

DATÇA KAY­MA­KA­MI ÇOBAN EV­LENDİ

Sebiha ARSLAN : Datça Kay­ma­ka­mı Mesut Çoban, İstan­bul Me­di­pol Üni­ver­si­te­si Fiz­yo­te­ra­pi ve Re­ha­bi­li­tas­yon Bö­lü­mü Me­zu­nu Ebru Dur­maz ile dünya evine girdi.

DATÇA KAY­MA­KA­MI ÇOBAN EV­LENDİ


Kay­ma­kam Çoban ile Ebru Dur­maz için An­tal­ya da dü­zen­le­nen düğün tö­re­ni­ne çok sa­yı­da da­vet­li ka­tıl­dı. Kay­ma­kam Çoban 'ın nikâh şa­hit­li­ği­ni De­niz­li Va­li­si Hasan Ka­ra­han ,An­tal­ya Aksu Kay­ma­ka­mı Aydın Ergün, Demre Kay­ma­ka­mı Murat Uz, Kaş Kay­ma­ka­mı Ulaş Akhan, Gi­re­sun Es­pi­ye Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mus­ta­fa Ka­ra­de­re ta­ra­fın­dan ya­pıl­dı. Nikahı Kıyan Antalya Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin  evlilik cüzdanını Ebru Çoban'a takdim ederek mutluluklar diledi.Nikahın ardından Düğün, davetliler ile birlikte oyunlar oynanarak devam etti.
2018 Eylül ayın­dan iti­ba­ren il­çe­miz­’de görev yapan ve koor­di­ne­li ça­lış­ma­la­rıy­la çok kısa za­man­da Datça hal­kı­nın sev­gi­si­ni ka­za­nan kay­ma­ka­mı­mız Mesut Çaban ve kıy­met­li eşine,
Datça Haber Ga­ze­te­si ola­rak mut­lu­luk­lar di­le­riz.


Bu haber 4590 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer