09-08-2018 19:39 GÜNDEM

DATÇA JAN­DAR­MA KAV­ŞA­ĞIN­DA MOTOSİKLET KA­ZA­SI: 2 YA­RA­LI

Sebiha ARSLAN: Datça Kazım Yıl­maz Cad­de­si Jan­dar­ma kav­şa­ğın­da mey­da­na gelen tek ta­raf­lı tra­fik ka­za­sın­da iki kişi ya­ra­lan­dı.

DATÇA JAN­DAR­MA KAV­ŞA­ĞIN­DA MOTOSİKLET KA­ZA­SI: 2 YA­RA­LI


Kaza bu gün  saat 09:30 sı­ra­la­rın­da Datça Jan­dar­ma kav­şa­ğın­da mey­da­na geldi. Anne ve kızı sabah iş ye­ri­ne git­mek için elekt­rik­li bi­sik­let­le seyir ha­lin­dey­ken kav­şak­ta sarı ışı­ğın kır­mı­zı­ya dön­dü­ğü­nü far­ke­dip, fren yap­ma­sı so­nu­cu di­rek­si­yon ha­ki­mi­ye­ti­ni kay­be­de­rek yola sav­ru­lup yere düştü . Şoför olan anne (38) ve ar­ka­sın­da­ki kızı'nın (18) kaza se­si­ni duyan Datça Jan­dar­ma Ekip­le­ri olaya hemen mü­da­ha­le ede­rek ya­ra­lı­la­ra ilk mü­da­ha­le­si­ni yapıp , 112 Acil Ser­vi­si ekip­le­ri­ni aradı. Başka ka­za­la­ra sebep olun­ma­ma­sı için tra­fik ekip­le­ri ge­le­si­ye kadar yol em­ni­yet­li bir şe­kil­de, tra­fik akı­şı­na sağ­lan­dı.Sağ­lık ekip­le­ri ta­ra­fın­dan Datça Dev­let has­ta­ne­si­ne sonra, Mar­ma­ris Dev­let has­ta­ne­si­ne kal­dı­rı­lan ya­ra­lı­la­rın ha­ya­ti teh­li­ke­si­nin ol­ma­dı­ğı sü­rü­cü olan an­ne­nin vü­cu­dun­da kı­rık­lar, kızın'da ise çi­zik­ler ve ya­ra­lar ol­du­ğu ,te­da­vi­le­ri­nin devam et­ti­ği bil­gi­si ve­ril­di.

Datça Cum­hu­ri­yet Baş sav­cı­lı­ğı olay­la il­gi­li so­ruş­tur­ma baş­lat­tı.


Bu haber 1434 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer