23-09-2017 18:17 YAŞAM

DATÇA GENÇ­LER GÜCÜ YARI FİNALDE

İlçe­miz­de ge­le­nek­sel ola­rak dü­zen­le­nen 19 Mayıs Ata­türk Fut­bol Tur­nu­va­sı çey­rek final kar­şı­laş­ma­la­rı geç­ti­ği­miz hafta sonu oy­nan­dı.

DATÇA GENÇ­LER GÜCÜ YARI FİNALDE

19 Mayıs Ata­türk Fut­bol Tur­nu­va­sı çey­rek final kar­şı­laş­ma­sı­nın ilk maçı geç­ti­ği­miz hafta sonu Cu­mar­te­si günü Ka­ra­köy Fut­bol sa­ha­sın­da saat 15:00'da Datça Genç­ler Gücü ve Çeşme Spor ara­sın­da oy­nan­dı. Çey­rek final kar­şı­laş­ma­sın­da Datça Genç­ler Gücü 4-0'lık ga­li­bi­yet ile yarı fi­na­le adını altın harf­ler ile yaz­dır­dı. 
Datça Genç­ler Gücü'nün ilk go­lü­nü 43. da­ki­ka­da 17 nu­ma­ra­lı fut­bol­cu Aydın Şim­şek kay­det­ti. İkinci yarı baş­lar baş­la­maz ise so­yun­ma oda­sın­da top­la­dık­la­rı ener­ji ile ikin­ci ya­rı­nın ilk da­ki­ka­la­rın­da 17 nu­ma­ra­lı fut­bol­cu Aydın Şim­şek ken­di­nin ve ta­kı­mı­nın 2. go­lü­nü fi­le­le­re yol­la­dı. 

Kar­şı­laş­ma­nın 65. da­ki­ka­sın­da 10 nu­ma­ra­lı fut­bol­cu Mert Eser ra­kip­ten ele ge­çir­di­ği topu de­fans oyun­cu­su­nu ve ka­le­ci­yi ça­lım­la­ya­rak boş ka­le­ye topu gön­der­di. 

Ara­dan bir da­ki­ka geç­miş­ken 20 nu­ma­ra­lı fut­bol­cu Mus­ta­fa Kef'in asis­ti ile 7 nu­ma­ra­lı fut­bol­cu Mus­ta­fa Kemal Köse ka­le­ci ile karşı kar­şı­ya kal­dı­ğı po­zis­yon­da topu fi­le­le­re yol­la­dı.(DATÇA  HABER)
 


Bu haber 6630 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER YAŞAM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer