19-02-2021 17:52 GÜNDEM

DATÇA EN DÜŞÜK OR­TA­LA­MA HA­NE­HAL­KI' NA SAHİP İLÇE

Sebiha ARSLAN : Tür­ki­ye İsta­tis­tik Ku­ru­mu 2020 yılı Ad­re­se Da­ya­lı Nüfus Kayıt Sis­te­mi so­nuç­la­rı­na göre olu­şan “or­ta­la­ma ha­ne­hal­kı” ve­ri­le­ri­ni ya­yım­la­dı. Muğla'nın or­ta­la­ma ha­ne­hal­kı bü­yük­lü­ğü­nün 2,70 ile Tür­ki­ye ge­ne­lin­de 70. sı­ra­da ol­du­ğu açık­lan­dı. Datça en düşük or­ta­la­ma ha­ne­hal­kına sahip İlçe oldu.

DATÇA EN DÜŞÜK OR­TA­LA­MA HA­NE­HAL­KI' NA SAHİP İLÇE

Tür­ki­ye İsta­tis­tik Ku­ru­mu 2020 yılı Ad­re­se Da­ya­lı Nüfus Kayıt Sis­te­mi so­nuç­la­rı­na göre olu­şan “or­ta­la­ma ha­ne­hal­kı” ve­ri­le­ri­ni ya­yım­la­dı. Bu kap­sam­da TÜİK De­niz­li Bölge Mü­dü­rü Özer Coş­kun ta­ra­fın­dan ve­ri­len bil­gi­ye göre Muğla'da or­ta­la­ma ha­ne­hal­kı bü­yük­lü­ğü 2,79 ola­rak be­lir­len­di. Muğla'nın or­ta­la­ma ha­ne­hal­kı bü­yük­lü­ğün­de Tür­ki­ye ge­ne­lin­de 70. sı­ra­da ol­du­ğu açık­lan­dı.
MUĞLA'DA 1394 AİLE 10 KİŞİ VE ÜZERİ AİLELER
Muğla'da bu­lu­nan 349 bin 803 ha­ne­hal­kı­nın 90 bin 297'si (%25,8) 2 ki­şi­lik ha­ne­ler­den olu­şur­ken, 83 bin 777'si (%23,9) tek ki­şi­lik ha­ne­ler­den, 1394'ü (%0,4) 10 kişi ve üzeri bü­yük­lük­te­ki ha­ne­ler­den oluş­tu.

BİRİNCİ KA­VAK­LI­DE­RE, SO­NUN­CU DATÇA
Or­ta­la­ma ha­ne­hal­kı bü­yük­lü­ğü de­ğer­le­ri ilçe dü­ze­yin­de in­ce­len­di­ğin­de Ka­vak­lı­de­re 2,99 kişi ile en yük­sek de­ğe­re sahip ilçe olur­ken, Datça 2,43 kişi ile en düşük or­ta­la­ma ha­ne­hal­kı de­ğe­ri­ne sahip ilçe oldu. Men­te­şe'de ise ha­ne­hal­kı bü­yük­lü­ğü­nün 2,67 ol­du­ğu be­lir­til­di.


Bu haber 1788 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer