05-05-2022 17:39 GÜNDEM

DATÇA DANS 'DÜNYA DANS GÜNÜ'NÜ KUT­LA­DI

Sebiha ARSLAN: Datça'nın ilk ve tek Latin Dans ku­lü­bü olan Datça Dans, 29 Nisan Dünya Dans gü­nü­nü, özel şen­lik ile kut­la­dı.

DATÇA DANS 'DÜNYA DANS GÜNÜ'NÜ KUT­LA­DI

Datça Dans Ku­lü­bü ta­ra­fın­dan Amfi Ti­yat­ro'da dü­zen­le­nen et­kin­lik saygı du­ru­şu ve İstik­lal mar­şı­nın okun­ma­sı ile baş­la­dı. Et­kin­lik­te 24 grup, 70 öğ­ren­ci bir­bi­rin­den fark­lı dans fi­gür­le­riy­le hü­ner­le­ri­ni ser­gi­le­di.
Be­ğe­niy­le iz­le­nen et­kin­lik yak­la­şık 3 saat sürdü.
Datça Dans Ku­lü­bü yap­tı­ğı açık­la­ma­da, Dünya Dans Günü'nü 24 grup 70 öğ­ren­ci ve dans­çı­lar­la kut­la­dık. Farkı gös­te­ri­ler­le iz­le­yi­ci­le­rin kar­şı­sı­na çık­tık. Ulus­la­ra­ra­sı dünya dans günü kut­la­ma­sın­da, mo­dern dans gös­te­ri, salsa - bac­ha­ta  dansı, tango, halk oyun­la­rı­na kadar bütün dans ka­te­go­ri­le­rin­den bö­lüm­ler sun­duk. Datça Hal­kı­nın gös­ter­miş ol­du­ğu ilgi ve alaka biz­le­ri bir kat daha mutlu etti. Önü­müz­de­ki yıl daha kap­sam­lı bir et­kin­lik yap­ma­yı plan­lı­yo­ruz.Te­şek­kür ede­riz ''dedi.


Bu haber 268 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer