28-05-2020 16:40 GÜNDEM

DATÇA 'DAN SURİYE'YE GÖNÜLLÜ GÖREV

Sebiha ARSLAN : Datça İlçe Em­ni­yet Mü­dü­rü olay ye­ri inceme uzmanı Polis Memuru Yük­sel Abalı ,Su­ri­ye Tel Abyad böl­ge­si­ne, 4 aylığına gönüllü olarak gö­rev­len­di­ril­di.

DATÇA 'DAN SURİYE'YE GÖNÜLLÜ GÖREV

 

1997 yı­lın­da An­ka­ra Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğünde gö­re­ve baş­la­yan ve  2000 yı­lın­da yine An­ka­ra olay yeri in­ce­le­me şube mü­dür­lü­ğünde görev alan Abalı , Ha­zi­ran 2017' de Datça Em­ni­yet Mü­dü­rü olay ye­ri incelemede gö­re­ve baş­la­dı ve halen Datça'da ki görevine devam ederken kendi isteği ile Su­ri­ye Tel Abyad böl­ge­si­ne geçici görevle  dört aylığına aramızdan ayrıldı.
 Yük­sel Abalı kim ?
1997 yı­lın­da An­ka­ra Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğünde gö­re­ve baş­ladı. 2000 yı­lın­da yine An­ka­ra Olay yeri in­ce­le­me şube mü­dür­lü­ğünde görev aldı.2007 yı­lın­da Er­zin­can'da şark gö­re­vi­,son­ra­sın­da 2011 yı­lın­da İstan­bul Ka­dı­köy il­çe­sin­de Olay yeri in­ce­le­me de görev aldı. 2015 yı­lın­da An­ka­ra olay yeri inceleme ye tek­rar dön­dü.2015 yı­lın­da gö­nül­lü ola­rak Di­yar­ba­kır Sur il­çe­sin­de ki olay ye­ri­ incelenme  ola­rak devam ettikten sonra , 2016 yılı baş­la­rın­da yine gö­nül­lü ola­rak Şır­nak ili Si­lo­pi il­çe­sin­de­ki Hen­dek ope­ras­yo­nunda görev yap­tı.Abalı  15 Tem­muz 2016 da  hanin feto darbe olayında  An­ka­ra em­ni­yet mü­dür­lü­ğün­de görevli  ve darbe olayını  biz­zat canlı canlı ya­şa­yarak,  mü­ca­de­le etti ,şehitlerle tek tek il­gi­le­nip ya­pıl­ma­sı ge­re­ken­le­ri yap­tı. Dev­let ta­ra­fın­dan ku­ru­lan ko­mis­yon­da ay­lar­ca görev yaptıktan sonra, 2017 de Datça Em­ni­yet Mü­dü­rü olay ye­rin­de gö­re­ve baş­la­dı. Halen Datça Emniyetinde devam eden Abalı  gö­nül­lü olarak  Su­ri­ye Tel Abyad böl­ge­si­ne 4 aylık gö­re­ve git­mek için aramızdan ayrıldı.


Bu haber 2248 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer