30-06-2020 11:30 GÜNDEM

DATÇA DAKİ EN­GELSİZ PLAJ­LA­RA CO­VID-19 ÖNLEMİ

Sebiha ARSLAN : Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, il ge­ne­lin­de ya­şa­yan ya da tatil için kente gelen en­gel­li va­tan­daş­la­rın rahat bir yaz se­zo­nu ge­çir­me­le­ri ve de­ni­ze gi­re­bil­me­le­ri için Datça'da oluş­tur­du­ğu en­gel­siz plaj­la­rı co­ro­na­vi­rüs sal­gı­nı­na karşı de­zen­fek­te etti.

	DATÇA DAKİ EN­GELSİZ PLAJ­LA­RA CO­VID-19 ÖNLEMİ


Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, Çin'de baş­la­yan ve tüm Dünya'yı et­ki­si al­tı­na alan yeni tip Co­ro­na­vi­rüs (CO­VID-19) sal­gı­nın­da en­gel­li va­tan­daş­la­rın sağ­lı­ğı­nı ko­ru­mak için ön­lem­ler al­ma­ya devam edi­yor. Bu kap­sam­da 1480 ki­lo­met­re kıyı uzun­lu­ğu ile Tür­ki­ye'nin en uzun kıyı şe­ri­di­ne sahip Muğla'da ya­şa­yan yada tatil için kente gelen en­gel­li va­tan­daş­la­rın ra­hat­lık­la de­ni­ze gi­re­bil­me­le­ri için oluş­tu­ru­lan En­gel­siz Plaj­lar, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ekip­le­rin­ce de­zen­fek­te edil­di.

Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si'nin il ge­ne­lin­de Datça dahil 8 fark­lı il­çe­de 15 En­gel­siz Plajı bu­lu­nu­yor. En­gel­siz Plaj pro­je­si ile en­gel­li yurt­taş­la­rın, aile­le­riy­le bir­lik­te deniz key­fi­ni engel ol­ma­dan do­ya­sı­ya çı­kart­ma­sı­nı sağ­la­yan Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, il ge­ne­lin­de bu­lu­nan 15 En­gel­siz Plajı de­zen­fek­te ede­rek en­gel­li va­tan­daş­la­rın ra­hat­lık­la de­ni­ze gir­me­si­ni sağ­lı­yor.


Bu haber 4392 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer