14-06-2019 19:24 GÜNDEM

DATÇA' DA SEVGİLİSİYLE BİRLİKTE 3 YA­ŞIN­DAKİ ÇO­CU­ĞU­NA İŞKEN­CE UYGULADI!

Sebiha ARSLAN : Datça Hı­zır­şah Ma­hal­le­sin­de eşin­den ayrı ya­şa­yan ve bo­şan­ma da­va­sı devam eden Ayşe K. (29),isim­li bayan , bir­lik­te ya­şa­dı­ğı sev­gi­li­si Erdal D. (28) ile be­ra­ber 3 ya­şın­da­ki oğ­lu­nu darp etti id­di­asıy­la göz al­tı­na alın­dı.

DATÇA' DA SEVGİLİSİYLE BİRLİKTE 3 YA­ŞIN­DAKİ ÇO­CU­ĞU­NA İŞKEN­CE UYGULADI!

Olay dün (13.06.2019) saat 13:00 da Datça' ya 5 km me­sa­fe­de­ki Hı­zır­şah Ma­hal­le­sin­de mey­da­na geldi.
Edi­ni­len bil­gi­ye göre Hı­zır­şah Ma­hal­le­sin­de bir ço­cu­ğun an­ne­si ve an­ne­si­nin sev­gi­li­si ta­ra­fın­dan kötü mu­ame­le­ye maruz kal­dı­ğı ma­hal­le muh­ta­rı ta­ra­fın­dan bil­di­ril­me­si üze­ri­ne olay ye­ri­ne giden Datça Jan­dar­ma ekip­le­ri 3 ya­şın­da­ki B.T. isim­li ço­cu­ğu evde göz­le­ri mo­rar­mış halde ağ­lar­ken bu­lun­du. B.T. isim­li çocuk Jan­dar­ma ta­ra­fın­dan alı­na­rak ,Datça Dev­let Has­ta­ne­sin­de te­da­vi al­tı­na alın­dı.
Bir otel­de bu­la­şık­çı­lık yapan anne Ayşe K. ve Datça Be­le­di­ye­si'nin ta­şe­ron fir­ma­sın­da te­miz­lik iş­çi­si ola­rak çalışan sev­gi­li­si Erdal D. ise aynı gün gö­zal­tı­na alı­na­rak  Datça Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı olay­la il­gi­li so­ruş­tur­ma baş­lat­tı. İşlem­le­ri­nin ar­dın­dan ad­li­ye­ye sevk edi­len ikili, çı­ka­rıl­dık­la­rı mah­ke­me ta­ra­fın­dan ser­best bı­ra­kıl­dı. B.T. isim­li 3 ya­şın­da­ki iş­ken­ce mağ­du­ru çocuk, Muğla Aile Sos­yal Hiz­met­ler İl Mü­dür­lü­ğü­ne tes­lim edi­le­rek ko­ru­ma al­tı­na alın­dı.Olay­la il­gi­li so­ruş­tur­ma­nın devam et­ti­ği bil­gi­si ve­ril­di.


Bu haber 2746 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer