14-08-2018 14:01 GÜNDEM

DATÇA' DA FUHUŞ OPE­RAS­YO­NU ! 1'i POLİS MEMURU OLMAK ÜZERE 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sebiha ARSLAN : Datça Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğın­ca "Fuhuş amaç­lı insan ti­ca­re­ti yap­mak, ara­cı­lık ve yer temin etmek " suçundan ve talimatıyla Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri ta­ra­fın­dan bu sabah 01.00 da ope­ras­yon dü­zen­len­di. 1'i Polis Me­mu­ru olmak üzere 9 kişi gö­zal­tı­na alın­dı.

DATÇA' DA FUHUŞ OPE­RAS­YO­NU ! 1'i POLİS MEMURU OLMAK ÜZERE 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İlçe­miz­de tatil se­zo­nu­nun açıl­ma­sıy­la bir­lik­te yay­gın­la­şan fuhuş ey­lem­le­ri­ne yö­ne­lik Datça Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­nın ta­li­ma­tı üze­ri­ne, Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ekip­le­rin­ce bu sabah saat 01:00 da ope­ras­yon dü­zen­len­di.
Edi­ni­len bil­gi­ye göre ; Baş­la­tı­lan ope­ras­yon­da ''Bir kim­se­yi fu­hu­şa teş­vik eden ,bunun yo­lu­nu ko­lay­laş­tı­ran yada fuhuş için ara­cı­lık eden veya yer temin eden kişi ve ki­şi­ler '' su­çun­dan ; Yer temin eden 4 Otel İş­let­me­ci­si, M.H.Ş,- C.Y,- Y.E.Y ve A.G, ara­cı­lık yapan S.B ve Kırgızistan uyruklu K.T, fuhuş yapan 3 ya­ban­cı uy­ruk­lu kadın ve fuhuş çe­te­si­ne bilgi sız­dı­rıp,yar­dım et­ti­ği suçundan, Datça İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğün­de gö­rev­li V.K isim­li Polis Me­mu­ru gö­zal­tı­na alın­dı.Toplam 10  kişinin karıştığı fuhuş olayında ,Em­ni­yet­te­ki so­rguları halen devam et­mek­te olup, ge­liş­me­le­ri pay­la­şa­ca­ğız.


Bu haber 9532 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer