02-11-2018 14:28 GÜNDEM

DATÇA' DA DEVRİLEN OTO­MOBİLİN CAMI PATLATILDI, SI­KI­ŞAN BAYAN SÜ­RÜ­CÜ KUR­TA­RIL­DI

Sebiha ARSLAN : Datça Me­su­di­ye Ma­hal­le­sin­de dün yol ke­na­rı­na dev­ri­len oto­mo­bil­de (1.11.2018 Per­şem­be) sı­kı­şan bayan sü­rü­cü, ekip­ler ta­ra­fın­dan ara­ba­nın ön camı kont­rol­lü bir şe­kil­de pat­la­tı­la­rak çı­kar­tıl­dı

DATÇA' DA DEVRİLEN OTO­MOBİLİN CAMI PATLATILDI, SI­KI­ŞAN BAYAN SÜ­RÜ­CÜ KUR­TA­RIL­DI


Edi­ni­len bil­gi­ye göre, Me­su­di­ye Ma­hal­le­si taş ocağı mev­ki­sin­de Esma N. (48) yö­ne­ti­min­de­ki 48 M 5410 pla­ka­lı oto­mo­bil id­di­aya göre, vi­ra­ja sert gir­me­si ne­de­niy­le di­rek­si­yon ha­ki­mi­ye­ti­ni kay­be­de­rek yol ke­na­rı­na dev­ril­di.

Çev­re­de bu­lu­nan va­tan­daş­la­rın haber ver­me­si üze­ri­ne olay ye­ri­ne, 112 Acil ekip­le­ri ile Datça Jan­dar­ma Ekip­le­ri ve Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si İtfa­iye Daire Baş­kan­lı­ğı Datça Grup Amir­li­ği ekip­le­ri sevk edil­di.

Oto­mo­bil­de sı­kı­şan sü­rü­cü, olay ye­rin­de ya­pı­lan mü­da­ha­le­nin ar­dın­dan Datça Dev­let Has­ta­ne­si­ne kal­dı­rıl­dı.
Datça Jan­dar­ma Ekip­le­ri olay­la il­gi­li so­ruş­tur­ma baş­lat­tı.


Bu haber 870 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer