07-03-2019 19:15 GÜNDEM

DATÇA' DA BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ ! D-PO PİZZA'DAN TASARIM PAZARI

Sebiha ARSLAN : Datça halkına, Pizza ,Spe­ci­al ye­mek­ler ve Cafe İşletmeciliğiyle yaklaşık 3 yıldır hizmet veren D-PO Pizza Cafe sahibi Murat Balıkçı (31) ' Cafesi' nin kapılarını 15 günde bir Pazar günleri Datça' da ki el emeği üreten tasarımcı üreticilerine ücretsiz açıyor.

DATÇA' DA BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ ! D-PO PİZZA'DAN TASARIM PAZARI

 

İskele Mahallesi Vatan Caddesinde bulunan D-PO Pizza Cafesin' de ilk defa geçtiğimiz pazar günü gerçekleşen tasarım pazarına ,el işi takılar,küpe, kolye, bileklik,halhal, süslemeli keçe çantalar, örgü bebekler, tablolar,taş işlemeli takı ve çeşitleri,süs objeleri  ve vb. el emeği ile yaptıkları ürünler  satışa sunuluyor.
Fikrin yaratıcısı olan D-PO Pizza sahibi  Murat Ba­lık­çı,  sa­na­ta, emeğe ve  üre­te­ne verdiği değeri  cafe' sinin kapılarını açarak diğer işletmelere de örnek davranış sergiliyor.
Ba­lık­çı,  gazetemize yaptığı açıklamada şu cümleleri söyledi ''Datça da
 doğdum büyüdüm.Tüm öğ­re­nim ha­ya­tı­mı Datça'da ta­mam­la­dım. Li­se­de aş­çı­lık bö­lü­mün­den mezun oldum. Or­ta­la­ma 16 yıl­dır yi­yecek - içecek sek­tö­rü içe­ri­sin­de­yim. Mes­lek­le il­gi­li eği­ti­mi­min bir kıs­mı­nı Ata­türk'ün kur­muş ol­du­ğu Büyük Kulüp' ve bir­ çok özel şir­ket­ler­de ta­mam­la­dım. Chef­le­rin­ Du­el­lo­su is­miy­le TV' de ya­yın­la­nan yemek ya­rış­ma­sı­na ka­tıl­dım.5 yıl kadar pro­fes­yo­nel ola­rak otel­ler­de mut­fak şefi ola­rak ça­lış­tım. Yak­la­şık üç yıl önce bir ha­ya­li­min yo­lu­nu ha­zır­la­mak için D-PO Piz­za­yı kur­dum. İşlet­mem de her damak zev­ki­ne uygun piz­za­lar ve spe­ci­al ye­mek­ler ya­pı­yo­rum..Pro­fes­yo­nel iş ha­ya­tı­mın yanı sıra her zaman sa­nat­la da il­gi­li ça­lış­ma­lar­da yer aldım. Özel­lik­le ti­yat­ro. Şuan da bir sanat evin­de oyun­cu­luk ya­pı­yo­rum. Datça bunun için çok uygun bir yer. İna­nıl­maz ye­te­nek­li ki­şi­le­rin ya­şa­mak için ter­cih et­ti­ği bir ka­sa­ba. Datça'da bir­çok et­kin­lik ve fes­ti­val adı al­tın­da ça­lış­ma­lar ya­pıl­ma­sı­na rağ­men el eme­ği­ne, ta­sa­rı­ma üre­te­ne, sa­na­ta ve sa­nat­çı­ya çok fazla yer ve­ril­me­di­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum. Bende kendi im­kan­la­rım çer­çe­ve­sin­de gö­nül­lü ola­rak hiç­bir kar amacı güt­me­den üre­ten in­san­la­ra des­tek olmak is­te­dim. Bun­dan sonra her on beş günde bir (Pazar gün­le­ri) ken­di­me ait iş­let­me­min içe­ri­sin­de bu ürün­ler ser­gi­le­ne­cek­tir.Sa­na­ta, emeğe, üre­te­ne değer veren her­ke­sin bu da­ya­nış­ma­ya des­tek ol­ma­sı­nı te­men­ni edi­yo­rum.Datça'yı Ya­şa­ya­lım!'' dedi.

Tasarım Pazarının 2' incisi 21 Nisan Pazar günü gerçekleşecek.


Bu haber 563 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer