07-01-2019 16:42 GÜNDEM

DATÇA' DA BİR İLK! TAT­LI­SES LAH­MA­CUN VE ÇİĞ KÖFTE HAL­KIN HİZMETİNDE AÇIL­DI

Sebiha ARSLAN : Tat­lı­ses Lah­ma­cun ve Çiğ Köfte ,yoğun bir davetli topluluğunun katılımıyla Datça halkının hizmetine açıl­dı .

DATÇA' DA BİR İLK! TAT­LI­SES LAH­MA­CUN VE ÇİĞ KÖFTE HAL­KIN HİZMETİNDE AÇIL­DI


Datça'da bir ilk olan ve ''Ül­ke­nin önde gelen Lah­ma­cun ve Çiğ Köfte ma­ğa­za zin­ci­ri olan Tat­lı­ses Mar­ka­sı­nın ,Datça şu­be­si­ni  ,genç iş­let­me­ci Mesut Şan (28) açtı.

''Ye­me­di­ği­miz hiç­bir şeyi ye­dir­me­dik, ye­dir­mi­yo­ruz ve ye­dir­me­ye­ce­ğiz'' slo­ga­nı ile 5 Ocak Cumartesi günü (05.01.2019) Datça'da hiz­me­te giren Tat­lı­ses Lah­ma­cun ve Çiğ Köf­te­ye va­tan­daş­lar büyük ilgi gös­ter­di.Açı­lı­şa Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar, yar­dım­cı­sı İnci Bil­gin, AK Parti İlçe Baş­ka­nı Meh­met Cen­net ,CHP İlçe Baş­ka­nı Aytaç Kurt ve çok sa­yı­da esnaf ve va­tan­daş ka­tıl­dı. İlk gün ol­ma­sı­na rağ­men çok sa­yı­da va­tan­da­şın rağ­bet gös­ter­di­ği Tat­lı­ses ürün­le­ri de be­ğe­ni top­la­dı. Açılış için gelen davetlilere Lahmacun, Çiğ Köfte Pide,İçli Köfte ve İçecek  ikramında bulunuldu.
 Datça da alı­şıl­mı­şın dı­şın­da fark­lı lah­ma­cun tadı he­def­le­nir­ken aynı Tat­lı­ses Mar­ka­sı­nın çiğ köf­te­le­riy­le de hiz­met ve­ri­li­yor.?Ay­rı­ca Pide Çe­şit­le­ri ,İçli Köfte,Kü­ne­fe' de  Datça hal­kı­nın be­ğe­ni­si­ne su­nu­lu­yor.
Açı­lış kur­de­le­si­ni kesen Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar , Mesut Şan 'a Datça ya kazandırdığı farklı lezzet için  te­şek­kür ederek şu cümleleri söyledi '' Biz­le­re , Dat­ça­lı hem­şe­ri­le­ri­me ve­re­ce­ğin hiz­met için te­şek­kür edi­yo­rum .Uma­rım her şey gön­lün­ce olur.? hayırlı uğurlu olsun Allah bol ka­zanç­lar ver­sin''.
Tüm da­vet­li­le­re ka­tı­lım­la­rın­dan do­la­yı te­şek­kür eden Tat­lı­ses Lah­ma­cun - Çiğ Köfte sa­hi­bi ve İş­let­me­ci­si Mesut Şan “Böyle bir mar­ka­yı Datça ya ka­zan­dır­mak­tan do­la­yı mut­lu­yuz.Çiğ Köfte Bizim İşi­miz . İler­le­yen sü­reç­ler­de daha güzel işler ya­pa­ca­ğı­mız­dan şüp­hem yok.İskele ma­hal­le­si 74. So­kak­ No: 5/D Aras Kargo çap­ra­zın­da hal­kı­mı­zın sabah saat 10:00 dan gece 12:00 a kadar hiz­me­tin­de­yiz. Ay­rı­ca ev ve iş yer­le­ri­mi­ze ALO PAKET ser­vi­si­miz var­dır. Bizi 0506 386 48 21 no'lu te­le­fon­dan ula­şa­bi­lir­ler. Açı­lı­şa ka­tı­lan tüm mi­sa­fir­le­ri­mi­ze te­şek­kür edi­yo­rum ”dedi.Ayrıca Tatlıses zincirler sahibi sanatcı, İbrahim Tatlıses Mesut Şan’ı arayarak Datça halkıyla paylaşması için şu cümleleri söyledi’’ Çok değerli Datça’lı dostlarım.Uzun yıllardır gelip gittiğim şirin İlçe Datçamıza ,Mesut kardeşimin kazandırdığı bu muhteşem işletme için teşekkür ediyorum. Datça’yı çok seviyorum en yakın zamanda sizleri ziyaret edeceğim ’’dedi.

Datça Haber Ga­ze­te­si ola­rak genç iş­let­me­ci Mesut Şan'a iş ye­ri­nin ha­yır­lı uğur­lu ol­ma­sı­nı te­men­ni edi­yor bol ka­zanç­lar di­li­yo­ruz.


Bu haber 856 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer