09-09-2020 12:49 GÜNDEM

DATÇA ‘DA ALKOL ve AKILLI KAVŞAK ,2 CAN DAHA ALDI!

Sebiha ARSLAN : Eski Datça yolu üzeri , akıllı kavşakta otomobilin motosiklete çarpması sonucu , Datça Kızlan Mahallesi'nde ikamet eden Uğur Özefe ile Fırat Sarıoğlu hayatını kaybetti.

DATÇA ‘DA ALKOL ve  AKILLI KAVŞAK ,2 CAN DAHA ALDI!

Eski Datça yolu üzeri , akıl­lı kav­şak­ta oto­mo­bi­lin mo­to­sik­le­te çarp­ma­sı so­nu­cu , Datça Kız­lan Ma­hal­le­si'nde ika­met eden Uğur Özefe ile Fırat Sa­rı­oğ­lu ha­ya­tı­nı kay­bet­ti.

Kaza, 01:00 sı­ra­la­rın­da (09.09.2020) Kazım Yıl­maz Bul­va­rı, Datça Mar­ma­ris is­ti­ka­me­tin­de­ki akıl­lı kav­şak­ta mey­da­na geldi. Edi­ni­len bil­gi­ye göre,196 pro­mil - aşırı al­kol­lü ol­du­ğu tes­pit edi­len , Ze­ke­ri­ya İ. ya­nın­da ka­rı­sı ile bir­lik­te , 06 BKH 692 pla­ka­lı oto­mo­bil ile Datça'dan Mar­ma­ris is­ti­ka­me­ti­ne seyir ha­lin­de iken bir anda kont­ro­lü­nü kay­be­de­rek akıl­lı kav­şak­ta bu­lu­nan elekt­rik di­re­ği­ne çarp­tı. Hı­zı­nı ala­ma­yan Ze­ke­ri­ya İ. ora­dan da karşı şe­ri­de ge­çe­rek karşı is­ti­ka­met­te iler­le­mek­te olan pla­ka­sız mo­to­sik­let­te­ki Uğur Özefe (29) ve Fırat Sa­rı­oğ­lu'na (27) çarp­tı. Ka­za­yı gören çev­re­de­ki va­tan­daş­lar du­ru­mu 112 Acil Çağrı Mer­ke­zi'ne bil­dir­di. İhbar üze­ri­ne kısa sü­re­de olay ye­ri­ne Sağ­lık ve Polis ekip­le­ri sevk edil­di. Ya­ra­lı­lar ilk mü­da­ha­le­nin ar­dın­dan , Am­bu­lans­la Datça Dev­let Has­ta­ne­si'ne kal­dı­rıl­dı. Kaza so­nu­cu mo­to­sik­let­te­ki Uğur Özefe tüm mü­da­ha­le­le­re rağ­men ha­ya­tı­nı kay­bet­ti.
Ha­ya­ti teh­li­ke­si bu­lu­nan diğer ya­ra­lı Fırat Sa­rı­oğ­lu ise kal­dı­rıl­dı­ğı Mar­ma­ris Dev­let Has­ta­ne­sin­de ya­pı­lan mü­da­ha­leye  rağ­men sa­ba­ha karşı ha­ya­tı­nı kay­bet­ti.
Oto­mo­bil­de­ki karı koca ol­du­ğu tes­pit edi­len şa­hıs­lar ise ka­za­yı çi­zik­ler­le at­lat­tı. Kaza ile il­gi­li so­ruş­tur­ma baş­la­tıl­dı.


Bu haber 4837 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer