04-05-2020 17:46 GÜNDEM

DATÇA 'DA 3 GÜN­LÜK SO­KA­ĞA ÇIKMA YA­SA­ĞI­NI İKİ KİŞİ İHLAL ETTİ

Sebiha ARSLAN : İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğın­ca Ko­ro­na­vi­rüs ile mü­ca­de­le kap­sa­mın­da, 1-3 Mayıs ta­rih­le­rin­de başta bü­yük­şe­hir­ler An­ka­ra, İstan­bul ve İzmir olmak üzere 31 şe­hir­de ilan edi­len so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sı Pazar gece saat 12:00 da sona erdi.?Datça'da 3 gün sü­re­sin­ce ya­sa­ğa uy­ma­yan 2 ki­şi­ye 1578 Türk Li­ra­sı para ce­za­sı uy­gu­lan­dı.

DATÇA 'DA 3 GÜN­LÜK SO­KA­ĞA ÇIKMA YA­SA­ĞI­NI İKİ KİŞİ İHLAL ETTİ

 


İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan 28 Nisan Salı günü ya­yım­la­nan ge­nel­gey­le, Zon­gul­dak'ın yanı sıra bü­yük­şe­hir­ler An­ka­ra, Adana, ,An­tal­ya, Aydın, Ba­lı­ke­sir, Bursa, De­niz­li, Di­yar­ba­kır, Er­zu­rum, Es­ki­şe­hir, Ga­zi­an­tep, Hatay, İstan­bul, İzmir, Kah­ra­man­ma­raş, Kay­se­ri, Ko­ca­eli, Konya, Ma­lat­ya, Ma­ni­sa, Mar­din, Mer­sin, Ordu, Sa­kar­ya, Sam­sun, Şan­lı­ur­fa, Te­kir­dağ, Trab­zon ,Van ve Muğla, il sı­nır­la­rı için­de 1 Mayıs Cuma iti­ba­rıy­la baş­la­tı­lan so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sı, 72 sa­at­lik sü­re­nin ar­dın­dan saat 00.00 iti­ba­rıy­la kal­dı­rıl­dı.

KA­RA­RA UY­MA­YAN 2 KİŞİYE İŞLEM YA­PIL­DI
1 Mayıs Cuma günü ile 3 Mayıs Pazar günü saat 20.00 ara­sın­da ka­ra­ra uy­ma­yan top­lam 2 ki­şi­ye adli ya da idari işlem ya­pıl­dı.


Bu haber 1390 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer