28-10-2019 19:46 GÜNDEM

DATÇA 'DA 29 EKİM ÇOŞ­KU­SU ÇE­LENK SUNMA TÖRENİ İLE BAŞ­LA­DI

Sebiha ARSLAN : Datça da , 29 Ekim Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı kut­la­ma­la­rı Cum­hu­ri­yet Mey­da­nın­da bu­lu­nan Ata­türk Anıtı'na Çe­lenk Sunma tö­re­ni ile baş­la­dı.

DATÇA 'DA 29 EKİM ÇOŞ­KU­SU ÇE­LENK SUNMA TÖRENİ İLE BAŞ­LA­DI


Kay­ma­kam Mesut Çoban , Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar ,Gar­ni­zon Ko­mu­ta­nı Hilmi Özkan ,İlçe Em­ni­yet Mü­dü­rü İsmail Toy­gun , İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Nec­met­tin Er­do­ğan , Sahil Gü­ven­lik Ko­mu­ta­nı Onur Ta­ta­roğ­lu,Genç­lik ve Spor İlçe Mü­dü­rü Reşit Sinan ,İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Fer­man Ak­bu­lut diğer daire Amir­le­ri ile çok sa­yı­da as­ke­ri ve si­ya­si tem­sil­ci,öğ­ren­ci ve öğ­ret­men­le­rin yanı sıra çok sa­yı­da va­tan­daş il­giy­le takip et­ti­ği prog­ram dün saat (28.10.2019) 13:00 da Ata­türk Anıtı'na çe­lenk sunma tö­re­niy­le baş­la­dı.
Saygı du­ru­şun­da bu­lu­nul­ma­sı ve İstik­lal Mar­şı­mı­zın okun­ma­sıy­la prog­ram ta­mam­lan­dı.
Çoş­ku­lu kut­la­ma­da yarın  ise (29.10.2019) saat 09:00' da Kay­ma­kam Mesut Çoban, Kay­ma­kam­lık ma­ka­mın­da teb­rik­le­ri kabul et­me­si ile baş­la­ya­cak .Aka­bin­de saat 10.00 da Cum­hu­ri­yet Mey­da­nın­da ,Bay­ram tö­re­ni et­kin­lik­le­ri ger­çek­le­şecek.
Aynı gün akşam saat 20:00 da Şen­ka­ya kav­şa­ğın­dan baş­la­ya­rak Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı­na kadar Fener Alayı yü­rü­yü­şü , 20.30 da Nil­gün Kı­zıl­cı ve Or­kest­ra­sı kon­se­ri ger­çek­le­şecek.


Bu haber 690 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer