19-01-2019 12:43 GÜNDEM

DATÇA 'DA 2607 ÖĞ­RENCİ KARNE SEVİNCİ YAŞADI

Sebiha ARSLAN : Datça 'da 2018 - 2019 Eği­tim Öğ­re­tim yı­lı­nın bi­rin­ci dö­ne­min­de 2607 öğ­ren­ci kar­ne­le­ri­ni ala­rak ta­ti­le girdi. Öğ­ren­ci­ler 4 Şubat'ta ders başı ya­pa­cak.

DATÇA 'DA 2607 ÖĞ­RENCİ KARNE SEVİNCİ YAŞADI

Tüm yurt­ta ol­du­ğu gibi Datça 'da öğ­re­nim gören öğ­ren­ci­ler de karne he­ye­ca­nı ya­şa­dı.
2018-2019 eği­tim öğ­re­tim yı­lı­nın bi­rin­ci dö­ne­mi bugün (18.01.2019 Cuma) sona erer­ken, Datça da 2607 Öğ­ren­ci ve 218 Öğ­ret­men yarı yıl ta­ti­li­ne girdi.
İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Fer­man Ak­bu­lut yap­tı­ğı açık­la­ma­da “Dönem bo­yun­ca yap­mış ol­duk­la­rı öz­ve­ri­li ça­lış­ma­la­rın­dan do­la­yı tüm öğ­ren­ci ve öğ­ret­men­le­ri­mi­zi teb­rik edi­yo­rum.
15 gün­lük ya­rı­yıl ta­ti­lin­de öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin bu ta­ti­li iyi de­ğer­len­di­re­cek­le­ri­ni dü­şü­nü­yo­rum. Ta­til­de bol bol kitap oku­ma­la­rı­nı ve din­len­me­le­ri­ni söy­le­dik. İnşal­lah ikin­ci dö­ne­me daha dinç ve güzel şe­kil­de baş­la­ya­cak­lar” dedi.
2018-2019 Eği­tim -Öğ­re­tim yı­lın­da 04 Şubat 2019 Pa­zar­te­si günü baş­la­ya­cak olan ikin­ci yarı yıl ,14 Ha­zi­ran 2019 Cuma günü sona erecek.


Bu haber 437 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer