28-07-2020 18:13 GÜNDEM

DATÇA CHP’DEN KADIN CİNAYETLERİNE ORTAK TEPKİ

Sebiha ARSLAN : CHP Kadın Kolları pandemi sürecinde giderek artan kadın cinayetlerine yönelik 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yaptı.

DATÇA CHP’DEN KADIN CİNAYETLERİNE ORTAK TEPKİ

CHP Datça İlçe binasında bugün (28.07.2020) saat 14:00 da gerçekleşen kadın cinayetlerine   hayır ey­le­mi açıklamasını CHP Kadın Kolları Başkanı Filiz Uyan  yaptı. Uyan''

Öz­ge­can Aslan, Şule Çet, Ceren Öz­de­mir,
Gü­lis­tan Doku, Pınar Gül­te­kin…
Ve daha bin­ler­ce kadın…
Hep­si­nin hi­ka­ye­si aynı!

Sırf hayır de­di­ği için,
bo­şan­dı­ğı, ay­rıl­dı­ğı veya hiç bir­lik­te olmak is­te­me­di­ği için KAT­LEDİLDİLER!
BO­ŞA­NAN KA­DIN­LA­RI SAP­KIN HA­YAT­LAR YA­ŞA­MAK­LA suç­la­yan­lar,
BO­ŞAN­MA­LA­RI­NI ne pa­ha­sı­na olur­sa olsun EN­GEL­LE­MEK İÇİN Mec­lis’te ko­mis­yon­lar ku­ran­lar,
AİLELERİ PAR­ÇA­LAT­MA­YA­CA­ĞIZ diye dört bir yer­den açık­la­ma­lar yap­tı­ran­lar,
NA­FA­KA­YI KAL­DIR­MAK İÇİN yasa ha­zır­lık­la­rı ya­pan­lar,
Şid­de­te iliş­kin ko­ru­ma ka­rar­la­rı al­ma­mı­zı sağ­la­yan
6284 SA­YI­LI YA­SA­YI KAL­DIR­MAK İSTE­YEN­LER,
İSTAN­BUL SÖZ­LEŞ­MESİ’NDEN DEV­LETİN İMZA­SI­NI ÇEK­MESİ İÇİN UĞ­RA­ŞAN­LAR,
ÖL­DÜ­RENİ DEĞİL, ÖLENİ SUÇ­LA­YAN­LAR,
KATİLLERİ, yar­gı­la­ma­dan,
hak et­tik­le­ri en ağır ce­za­la­rı ver­me­den,
TOP­LUM İÇİNE BI­RA­KAN­LAR
KAT­LEDİLEN KIZ KAR­DEŞ­LERİMİZİN
CİNA­YET­LERİNİN SO­RUM­LU­SU­DUR.
Haf­ta­lar­dır, ay­lar­dır, yıl­lar­dır
"YA­SA­LAR ETKİLİ UY­GU­LAN­MI­YOR,
ERKEK ŞİDDETİNE KARŞI ACİL ÖNLEM PLANI YA­PIL­MA­LI" di­yo­ruz;
ancak tüm bu çağ­rı­la­rı­mı­za kulak tı­ka­yan siz­ler;
bizim için ha­ya­ti öneme sahip
İstan­bul Söz­leş­me­si­ni tar­tış­ma­ya açı­yor­su­nuz.
Oysa İstan­bul Söz­leş­me­si, hu­ku­ki gü­ven­ce­miz­dir.
İstan­bul Söz­leş­me­si­ni hedef alıp
Söz­leş­me­den çe­ki­le­ce­ği­ni söy­le­mek
KA­DI­NA YÖNELİK ŞİDDETİ TEŞVİKTİR.
Biz ka­dın­la­rın SUS­MA­YA, İTAAT ET­ME­YE,
BİRBİRİMİZİ YAL­NIZ BI­RAK­MA­YA,
ŞİDDET­LE YA­ŞA­MA­YA ya da
CA­NI­MIZ­DAN OL­MA­YA hiç ni­ye­ti­miz yok!
Bilin is­ti­yo­ruz:
BİZ YASTA DEĞİL, İSYAN­DA­YIZ!
Evi­miz­de­ki, iş ye­ri­miz­de­ki,
CUM­HURİYET HALK PARTİSİ
KADIN KOL­LA­RI GENEL MER­KEZ
mem­le­ke­ti­miz­de­ki tüm kadın düş­man­la­rı ile
YA­ŞA­MAK İÇİN SA­VA­ŞA­CA­ĞIZ.
Ör­güt­le­ne­rek,
bir­bi­ri­mi­ze ke­net­le­ne­rek,
ya­şa­mı elin­den alın­mış kat­le­dil­miş kız kar­deş­le­ri­mi­zin gü­lü­şü­nü yü­zü­mü­ze yer­leş­ti­re­rek mü­ca­de­le ede­ce­ğiz.
KA­DIN­LA­RIN KANI İLE YA­ZIL­MIŞ VE KA­ZA­NIL­MIŞ
HİÇBİR HAK­KI­MIZ­DAN BİZİ MAH­RUM BI­RA­KA­MA­YA­CAK­SI­NIZ.
Cum­hu­ri­yet­le ka­zan­dı­ğı­mız hak­la­rı­mı­zı
kı­sıt­la­yan zih­ni­ye­te, bir­lik­te karşı ko­ya­ca­ğız.
CUM­HURİYET BİR KADIN DEVRİMİDİR,
İSTAN­BUL SÖZ­LEŞ­MESİNİ TAR­TIŞ­MA­YA AÇMAK
CUM­HURİYET DE­ĞER­LERİNİ TAR­TIŞ­MA­YA AÇ­MAK­TIR.
Hangi gö­rüş­ten, dü­şün­ce­den, etnik kim­lik­ten,
kül­tür­den olur­sa olsun
top­lu­mun her ke­si­min­den ka­dın­la­rın
ya­şa­ma­sı, söz sa­hi­bi ol­ma­sı için
mü­ca­de­le et­me­ye devam ede­ce­ğiz.
BİZ KA­DIN­LAR İSYA­NI­MIZ­LA BÜ­YÜ­YÜP,
KA­RAR­LI­LI­ĞI­MIZ­LA KA­ZA­NA­CA­ĞIZ.
“KADIN GÜ­LÜŞ­LERİMİZİ” esir al­ma­nı­za izin ver­me­ye­ce­ğiz.
BİZ; KA­DI­NIZ!
VARIZ! EŞİTİZ!
HAK­LA­RI­MI­ZIN BİLİNCİNDEYİZ.
BİZ KA­DI­NIZ, DİRENİŞİN TA KENDİSİYİZ.
Yi­ne­li­yo­ruz;
Kadın ör­güt­le­ri­ni ve İstan­bul söz­leş­me­si­ni hedef gös­te­ren­ler, ÖL­DÜ­RÜ­LEN TÜM KA­DIN­LA­RIN KATİLİDİR.
Ka­dın­la­rın ha­ya­tı­nı kendi si­ya­si çı­kar­la­rı­nız için
mal­ze­me ya­pa­maz­sı­nız.
Ha­ya­tı­mız sizin oyun­ca­ğı­nız değil.
He­pi­niz­den hesap so­ra­ca­ğız.
Ka­dın­la­rın
'ÖLMEK İSTEMİYORUM',
'ÖL­ME­DEN KO­RU­YUN BENİ',
'BENİ ÖL­DÜR­DÜK­TEN SONRA MI TU­TUK­LA­YA­CAK­SI­NIZ' çığ­lık­la­rı­nın yük­sel­me­di­ği bir ha­ya­tı ku­ra­ca­ğız!

YAN YANA GE­LE­REK,
DA­YA­NI­ŞA­RAK,
YIL­MA­YA­RAK,
MÜ­CA­DE­LE EDE­REK KA­ZA­NA­CA­ĞIZ.
Hiç­bir ka­dı­nın sa­çı­nın teli zarar gör­me­ye­ne kadar,
tam eşit­lik sağ­la­na­na kadar
mey­dan­lar­da ol­ma­ya devam ede­ce­ğiz!!
YA­ŞA­SIN KA­DIN­LAR!
YA­ŞA­SIN MÜ­CA­DE­LEMİZ!!!


Bu haber 1275 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer