26-10-2017 13:33 GÜNDEM

DATÇA CEM EVİNİN ELEKTİRİĞİ ARTIK DEVLETTEN

Datça Cem Evi'nin uzun bir yargı sü­re­cin­den sonra iba­det­ha­ne ol­du­ğu kabul edi­le­rek elek­ti­rik gi­der­le­ri­nin dev­let ta­ra­fın­dan öde­ne­ce­ği ke­sin­leş­ti.

DATÇA CEM EVİNİN ELEKTİRİĞİ ARTIK DEVLETTEN

Yar­gı­tay 3.​Hukuk Da­ire­si 2015/9711 sa­yı­lı ka­ra­rı­na göre Av­ru­pa İnsan Hak­la­rı Söz­leş­me­si­nin 9 ve 14. Ge­re­ği ola­rak AHİM de açı­lan ve Tür­ki­ye aley­hi­ne so­nuç­la­nan da­va­lar göz önüne alı­na­rak Cem ev­le­ri­nin iba­det­ha­ne kap­sa­mın­da de­ğer­len­di­ril­me­si ge­rek­ti­ği ve ay­dın­lat­ma gi­der­le­ri­nin diğer iba­det­ha­ne­ler gibi dev­let ta­ra­fın­dan kar­şı­lan­ma­sı oy bir­li­ği ile 28.05.2015 ta­ri­hin­de ka­rar­laş­tı­rıl­mış­tır.(Rıza EZER)


Bu haber 490 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer