13-10-2020 11:16 GÜNDEM

DATÇA BE­LE­Dİ­YE­Sİ YOL ÇA­LIŞ­MA­LA­RI­NI SÜR­DÜ­RÜ­YOR

Sebiha ARSLAN : Datça Be­le­di­ye­si Fen İşleri Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri yol dü­zen­le­me ça­lış­ma­la­rı­na İskele Mahallesi sokak ve caddele­rin­de tüm hı­zıy­la devam edi­yor.

DATÇA BE­LE­Dİ­YE­Sİ YOL  ÇA­LIŞ­MA­LA­RI­NI SÜR­DÜ­RÜ­YOR


Ekip­ler çe­şit­li se­bep­ler­den ötürü hasar gören yol­lar­da , kilit parke ve as­falt ile ye­nin­den dü­zen­le­me ça­lış­ma­sı­nı yapıyor.Konu hak­kın­da gazetemize açık­la­ma­da bu­lu­nan Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar ” Hal­kı­mı­za daha iyi ula­şım imkanı su­na­bil­mek için bir yan­dan yeni yol­lar ya­pı­yor bir yan­dan da hasar gören yol­la­rı­mı­zın bakım ve ona­rı­mı­nı ger­çek­leş­ti­ri­yo­ruz. Bu kap­sam­da da ekip­le­ri­miz ça­lış­ma­la­rı­nı İskele Ma­hal­le­mi­zin cadde ve so­kak­la­rın­da sür­dü­rü­yor. Prog­ram da­hi­lin­de yol bakım ça­lış­ma­la­rı­mı­za başka nok­ta­lar­da devam ede­ce­ğiz” dedi.Ya­pıl­ma­sı plan­lan ve ger­çek­le­şen yol ça­lış­ma­la­rı şu şe­kil­de
GER­ÇEK­LEŞMİŞ OLAN 1.​ETAP AS­FALT ÇA­LIŞ­MA­SI
İlgili Böl­ge­ler :
Eme­cik - Ka­ra­in­cir Ma­hal­le­sin­de­ki so­kak­lar : Eme­cik ma­hal­le­sin­de ve Ka­ra­in­cir mev­ki­in­de­ki muh­te­lif so­kak­lar
Bur­gaz Mev­ki­in­de­ki so­kak­lar : Eski Kni­dos Cad­de­si , Ağa­lar cad­de­si , Uzun Azmak cad­de­si , 161. Sokak , 175. Sokak , 178. Sokak , 172. Sokak ,153. Sokak ,
Re­şa­di­ye Ma­hal­le­sin­de 712 no'lu sokak
İskele Ma­hal­le­sin­de : 107. Sokak , 114. Sokak ve 116. Sokak
GER­ÇEK­LEŞMİŞ OLAN 2.​ETAP AS­FALT ÇA­LIŞ­MA­SI
İlgili Böl­ge­ler :
İskele Ma­hal­le­si Kargı mev­kin­de­ki so­kak­lar : Park cad­de­si ,Koru cad­de­si , Tu­rizm cad­de­si , 16. Sokak , 21. Sokak , 23. Sokak , 24. Sokak 15 . sokak , 15/1 sokak ,15 / 2 Sokak , 15/3 sokak , 15/4 sokak , 16. Sokak , 17/1 sokak
Re­şa­di­ye Ma­hal­le­sin­de 701/1 sokak
Datça Ma­hal­le­sin­de­ki so­kak­lar : 305. Sokak ,GER­ÇEK­LEŞMİŞ OLAN KİLİT PARKE YOL ÇA­LIŞ­MA­SI
İlgili Böl­ge­ler :
İskele Ma­hal­le­sin­de so­kak­lar : 28.​sokak ,30. Sokak , 31. Sokak , 34. sokak , 35. sokak , 36. Sokak , 37. Sokak , 249. Sokak , Ber­tolt Brecht cad­de­si
YA­PIL­MA­SI PLAN­LA­NAN KİLİT PARKE YOL ÇA­LIŞ­MA­SI
İskele Ma­hal­le­sin­de so­kak­lar ve cad­de­ler : 91. Sokak , 253. Sokak , 254. Sokak , Nuri Kolcu cad­de­s


Bu haber 1292 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer