11-02-2021 17:57 GÜNDEM

DATÇA BELEDİYESİ GÜ­VENLİK GÖ­REVLİSİ ALA­CAK

Sebiha ARSLAN : Baş­vu­rular dün başladı 18 Şubat Perşembe günü sona erecek. (11.02.2021,18.02.2021)

DATÇA BELEDİYESİ GÜ­VENLİK GÖ­REVLİSİ ALA­CAK

Datça Be­le­di­ye­si İŞKUR üze­rin­den ya­yın­la­dı­ğı ila­nın­da gü­ven­lik gö­rev­li­si ala­ca­ğı­nı du­yur­du.
Ara­nı­lan ni­te­lik­ler ve baş­vu­ru şu şe­kil­de ;
Türk va­tan­da­şı olmak, 18 – 34 yaş ara­sın­da olmak, sa­bı­ka kaydı bu­lun­ma­mak, as­ker­lik­le ili­şi­ği bu­lun­ma­mak, kamu hak­la­rın­dan mah­rum bu­lun­ma­mak, li­sans me­zu­nu olmak, son 1 yıl­dır Datça il­çe­sin­de ika­met edi­yor olmak, 5188 sa­yı­lı yasa ge­re­ği ge­çer­li Özel Gü­ven­lik Kim­lik kar­tı­na sahip olmak şart­la­rı aran­mak­ta.
Baş­vu­ru Ta­rih­le­ri: 11.02.2021,18.02.2021, ta­rih­le­ri ara­sın­da
Ba­şvu­ru İçin Gerekli Belgeler :Kim­lik fo­to­ko­pi­si Sağ­lık ra­po­ru-SGK Hiz­met Dö­kü­mü-Özel Gü­ven­lik Kim­lik Kartı Sa­bı­ka kaydı, İka­met­gah bel­ge­si, Nüfus kayıt ör­ne­ği , Me­zu­niyet belgesi
Gö­rüş­me Müla­kat : Datça Be­le­di­ye­si Hiz­met Bi­na­sı - 19.02.202I Saat: 10:30


Bu haber 1973 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer