03-02-2020 18:10 GÜNDEM

DATÇA ''BADEM ÇİÇEĞİ FESTİVALİNE’’ HAZIR

Sebiha ARSLAN : “Çiçek gibi fes­ti­val” slo­ga­nıy­la Datça Be­le­di­ye­si or­ga­ni­zas­yon­lu­ğun­da ger­çek­leş­ti­ri­lecek olan ''Datça Badem Çi­çe­ği Fes­ti­va­li, bu yıl 7-9 Şubat ta­rih­le­ri ara­sın­da gerçekleştiriliyor.

DATÇA ''BADEM ÇİÇEĞİ FESTİVALİNE’’ HAZIR

 

Datça Be­le­di­ye­si'nin ev sa­hip­li­ğin­de ger­çek­leş­ti­ri­lecek olan Badem Çi­çe­ği Fes­ti­va­li, 7 Şubat Cuma günü saat 12.00'te Ata­türk Cad­de­si'nden Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı­na kadar dü­zen­le­necek kor­tej yü­rü­yü­şü ile bir­lik­te Bod­rum ve Datça Bando ekip­le­ri­nin gös­te­ri­le­ri ile baş­la­ya­cak.
Fes­ti­val bo­yun­ca İlçe Mer­ke­zi ile Eski Datça ,Re­şa­di­ye ,Hı­zır­şah, Pa­la­mut­bü­kü'n­de çe­şit­li et­kin­lik­le­re yer ve­ri­lecek. Dans ve halk oyun­la­rı gös­te­ri­le­riy­le kon­ser­ler dü­zen­le­necek. Fes­ti­val kap­sa­mın­da 'Datça'lı ya­zar­la­rın imza ve söy­le­şi , doğa yü­rü­yü­şün­den kaya tır­ma­nı­şı­na kadar bir çok çe­şit­li et­kin­lik dü­zen­le­necek. Ay­rı­ca, badem çi­çe­ği fo­toğ­raf ya­rış­ma­sı ya­pı­la­cak.


Bu haber 1843 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer