06-02-2020 16:40 GÜNDEM

DATÇA BADEM ÇİÇEĞİ FESTİVALİ YARIN BAŞLIYOR

Sebiha ARSLAN : İlçe­miz­de bu yıl 3'ün­cü­sü dü­zen­le­niyor olan 'Datça Badem Çi­çe­ği Fes­ti­va­li' yarın itibariyle başlıyor. 9 Şubat Pazar günü sona erecek.

DATÇA BADEM ÇİÇEĞİ FESTİVALİ YARIN BAŞLIYOR

Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ve Datça Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan or­tak­la­şa ya­pı­lan 'Datça Badem Çi­çe­ği Fes­ti­va­li'ne Tür­ki­ye'nin dört bir ya­nın­dan ka­tı­lım bek­le­ni­yor.
Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ve Datça Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan or­tak­la­şa ya­pı­la­cak olan fes­ti­val­de, en iri badem kimin, en hızlı badem kıran kim ya­rış­ma­la­rı­nın yanı sıra, halk oyun­la­rı ve dans gös­te­ri­le­ri gibi çe­şit­li et­kin­lik­le­re yer ve­ri­lecek.
Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar, “7-8-9 Şubat'ta her­ke­si Badem Çi­çe­ği Fes­ti­va­li­ne bek­li­yo­ruz. Badem çi­çe­ği, ba­ha­rın müj­de­ci­si­dir. Bahar, Datça'ya Ana­do­lu kar al­tın­day­ken gelir, yani Datça'nın kışı ya­zın­dan bile gü­zel­dir. Bir şeyi ben değil, biz ola­rak ya­pa­bi­li­yor­sak güzel. Bir kent, kent­li­ler­le hep bir­lik­te yö­ne­ti­li­yor­sa güzel. Bir et­kin­li­ği bile o kent­te­ki in­san­lar­la be­ra­ber ya­pa­bi­li­yor­sak, güzel”dedi.
Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Osman Gürün, “Her nok­ta­sın­da bir­bi­rin­den fark­lı ve eşsiz gü­zel­lik­le­riy­le, ya­şa­mak­tan ve hiz­met et­mek­ten gurur duy­du­ğu­muz

Muğla'mızın in­ci­si Datça'da Badem Fes­ti­va­li ile bu­lu­şu­yo­ruz. Bize ba­ha­rın gel­di­ği­ni müj­de­le­yen “Badem Çi­çe­ği” fes­ti­va­li­nin bu yıl 3'ün­cü­sü dü­zen­le­ni­yor. Ege ve Ak­de­niz'in bir­bi­riy­le ku­cak­laş­tı­ğı Datça'da, bu ken­tin ya­şa­yan­la­rı ola­rak sevgi içe­ri­sin­de, hoş­gö­rü içe­ri­sin­de bizde ku­cak­laş­ma­lı­yız çünkü biz Muğla'da büyük bir aile­yiz” dedi.


Bu haber 1918 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer