09-01-2019 17:12 GÜNDEM

DATÇA AK PARTİ BELEDİYE BAŞ­KAN A. ADAYI GÜ­LA­DA ,İLÇEDE GÖREV YAPAN BASIN MEN­SUP­LA­RIY­LA KAH­VAL­TI­DA BU­LUŞ­TU

Sebiha ARSLAN : Ada­let ve Kal­kın­ma Par­ti­si (AKP) Datça Be­le­di­ye Baş­kan Aday Adayı Fey­zul­lah Gü­la­da , 10 Ocak Ça­lı­şan Ga­ze­te­ci­ler Günü ne­de­niy­le bu gün İl­çe­de görev yapan Yerel ve Ulu­sal Basın men­sup­la­rıy­la Yeşim Teras Res­to­ran' da kah­val­tı­da bu­luş­tu.

DATÇA AK PARTİ BELEDİYE BAŞ­KAN A. ADAYI GÜ­LA­DA ,İLÇEDE GÖREV YAPAN  BASIN MEN­SUP­LA­RIY­LA KAH­VAL­TI­DA BU­LUŞ­TU


İlçede görev yapan Basın men­sup­la­rıy­la kah­val­tı­da bir araya gelen, Fey­zul­lah Gü­la­da da­ve­te ka­tı­lan ga­ze­te­ci­le­rin 10 Ocak Ça­lı­şan Ga­ze­te­ci­ler Gü­nü­nü kut­la­dı. Ra­hat­sız­lık­la­rın­dan do­la­yı ka­tı­la­ma­yan diğer basın men­sup­la­rı­nı te­le­fon­la ara­ya­n Gülada , geç­miş olsun di­lek­le­rin­de bu­lun­du.

Tür­ki­ye'de ga­ze­te­ci­le­rin zor şart­lar­da görev yap­tı­ğı­nı dile ge­ti­ren Gü­la­da, “Ga­ze­te­ci ge­liş­miş de­mok­ra­si­ler­de top­lu­mun gö­zü­dür; top­lu­mun ku­la­ğı­dır. Ga­ze­te­ci­le­rin duy­duk­la­rı­nı, gör­dük­le­ri­ni, bil­dik­le­ri­ni top­lu­ma vic­dan süz­ge­cin­den ge­çi­re­rek doğru bir şe­kil­de ak­ta­ra­bil­me­si ge­re­ki­yor. Basın top­lu­mun ge­liş­me­si için, insan hak­la­rı için, de­mok­ra­si için en az si­ya­si par­ti­ler kadar, par­la­men­to kadar önem­li­dir.Tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Ça­lı­şan Ga­ze­te­ci­ler gü­nü­nü kut­lu­yo­rum” dedi.

Kah­val­tı et­kin­li­ği­ne Ak Parti İlçe Baş­ka­nı Meh­met Cen­net ,Ak Parti İl Baş­kan Yar­dım­cı­sı  ve Datça Koor­di­na­tö­rü Taner Uzun ile  Ak Parti eski İlçe Başkanı, 27.dönem Millet Vekili Aday Adayı  Haluk Laçin' de katılarak,  basın mensuplarının 10 Ocak Ça­lı­şan Ga­ze­te­ci­ler Gününü kutladı.


Bu haber 1172 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer