11-03-2019 21:09 GÜNDEM

DATÇA AK KADINLAR’DAN KADINLAR GÜNÜ MESAJI

Sebiha ARSLAN : Datça ,Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Kadın Kolları Başkanı Seval Kılınç,8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla basın açıklamasında bulundu.

DATÇA AK KADINLAR’DAN KADINLAR GÜNÜ MESAJI

 

Seval Kılınç' ın parti binasında parti üyeleriyle birlikte yaptığı basın  açıklamasında şu cümlelere yer verdi
‘'8 Mart 1857, ABD'nin New York ken­tin­de kadınların er­kek­ler­le eşit hak­la­ra sahip olmak yo­lun­da ver­di­ği sa­va­şın ilk mü­ca­de­le yı­lı­dır. Bir­leş­miş Mil­let­ler ta­ra­fın­dan 1977'de ilan edi­len ''Dünya Emek­çi Ka­dın­lar Günü'' ola­rak kut­la­nan bugün ka­dın­la­rın yü­rü­ttü­ğü mü­ca­de­le­nin sa­de­ce bir ör­ne­ği­dir. ''Dün­ya­da her­ şey ka­dı­nın ese­ri­dir'' diyen Mus­ta­fa Kemal Ata­türk ka­dın­la­rı­mı­za si­ya­si ve sos­yal hak­la­rı­nı dün­ya­da­ki tüm ül­ke­ler­den daha önce ve­re­rek ka­dı­nın öne­mi­ne dik­kat çek­miş­tir. Kadın hak­la­rı her şey­den önce insan hak­la­rı ola­rak ele alın­ma­lı­dır.''Tüm in­san­lar özgür onur ve hak­lar ba­kı­mın­dan eşit­tir.Kadın güçtür. tüm  zor­luk­la­ra rağ­men dim­dik ayak­ta duran an­ne­dir,emeklerin en  bü­yü­ğü­nü yapan, çi­le­le­rin en faz­la­sı­nı çeken. sev­gi­dir ,şef­kat­tir ,aşk­tır, umut­tur kadın. Tüm dünya da evin nefesi olan ka­dın­la­rı­mı­za ge­re­ken de­ğer­le­rin ve­ril­me­si umu­duy­la Dünya Ka­dın­lar gü­nü­nü­zü kut­la­rım''


Bu haber 800 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer