27-09-2019 17:31 GÜNDEM

DATÇA AK KADINLARDAN, AŞURE İKRAMI

Sebiha ARSLAN : Datça AK Parti Kadın Kolları üyeleri, Muharrem Ayı dolayısıyla Aşure ikramında bulundu

DATÇA AK KADINLARDAN, AŞURE İKRAMI

İskele Mahallesi, Atatürk Cad­de­sin­de bulunan Ak Parti teşkilatı binası önünde bu gün (27.09.2019) Mu­har­rem ayı ne­de­niy­le dü­zen­le­nen Aşure Günü et­kin­li­ğin­de ilçe hal­kı­na aşure ikram edil­di.?Et­kin­li­ğe AK Parti kadın kol­la­rı , üye­ler ve çok sa­yı­da va­tan­daş ka­tıl­dı.
Aşure Günü hak­kın­da bilgi veren AK Parti Kadın Kol­la­rı Baş­ka­nı Seval Kı­lınç ; “Ak Parti İlçe En­cü­me­ni­miz Haluk Laçin 'in kat­kı­sı ve Kadın Kol­la­rı üye­le­ri­miz ile her yıl ge­le­nek­sel hale ge­tir­di­ği­miz aşure et­kin­li­ği­mi­zi bugün ger­çek­leş­tir­dik. Aşure gü­nün­de biz­le­ri yal­nız bı­rak­ma­yan İlçe Teş­ki­la­tı­na ve aşu­re­mi­zin spon­sor­lu­ğu­nu üst­le­nen Haluk Laçin'e , Kadın Kol­la­rı­na, İlçe yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri­mi­ze ve hal­kı­mı­za biz­le­re yal­nız bı­rak­ma­dık­la­rı için son­suz te­şek­kür­le­ri­mi­zi su­na­rız.
Dini, kül­tü­rel ve ge­le­nek­le­ri­mi­zi ya­şat­ma adına, AK Parti Kadın Kol­la­rı ola­rak bütün kul­var­lar­da ol­ma­ya devam et­ti­ği­miz gibi, aşure et­kin­li­ği­mi­zi de yap­tık. ''Geç­mi­şi­ne sahip çık­ma­yan mil­let­ler hep yok ol­ma­ya mah­kûm­dur
'' Mus­ta­fa Kemal Ata­türk'ün sö­zün­den yola çı­ka­rak ge­le­nek­le­ri­mi­zi ye­ri­ne ge­tir­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz. Bun­dan da çok mut­lu­yuz. Yak­la­şık bin ki­şi­lik ik­ram­da bu­lun­duk. Çok iyi bir ka­tı­lım oldu. Emeğe geçen her­ke­se son­suz şük­ran­la­rı­mı­zı su­nu­yo­rum . Allah Kabul etsin.” dedi.


Bu haber 862 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer