25-02-2019 17:50 GÜNDEM

DATÇA ADD'DEN HEP BİRLİKTE, HEP BE­RA­BER

Sebiha ARSLAN : Datça Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­ne­ği (ADD) Baş­ka­nı Bekir , Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi ,Onursal Kurucu Genel Başkanı Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu' nun vefatının 27. yıl dönümü nedeniyle kaleme aldıkları açıklamayı , eş za­man­lı basın açık­la­ma­sın­da aktardı.

DATÇA ADD'DEN HEP BİRLİKTE, HEP BE­RA­BER

 

Bü­lent Ece­vit Kül­tür Mer­ke­zin­de 21 Şubat Per­şem­be günü dü­zen­le­nen kon­fe­ran­sta, Kül­tür mer­ke­zi­ni dol­du­ran öğ­ren­ci­le­re ve va­tan­daş­la­ra öğ­re­tim gö­rev­li­si ta­rih­çi ve Ça­nak­ka­le'yi karış karış gezen Ahmet Nedim Kilci  tarafından ,Ça­nak­ka­le Des­ta­nı­nı ve ru­hu­nu mi­sa­fir­le­re hem an­la­tım­lı, hem gör­sel su­num­lu an­la­tı­mı ile zaman zaman iz­le­yi­ci­le­ri göz ya­şı­na boğdu.
Ça­nak­ka­le Sa­vaş­la­rı'nda Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk ün "Ben Size Ta­ar­ruz Em­ret­mi­yo­rum Öl­me­yi Em­re­di­yo­rum" sö­züy­le can­la­rı­nı or­ta­ya ko­ya­rak düş­ma­nın üze­ri­ne yü­rü­yen ve Ça­nak­ka­le Ge­çil­mez" sö­zü­nü yedi dü­ve­le ez­ber­le­ten kah­ra­man Türk as­ke­ri­nin muh­te­şem za­fe­ri an­la­tıl­dı.

Datça Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen kon­fe­ran­sın or­ga­ni­zas­yo­nluğundaki ha­zır­lan­ma­sın­da , Datça Esnaflarından Emrah Kara, Ülkü Ocak­la­rı Baş­ka­nı Bü­lent Demir ve Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Genç­lik Kol­la­rı Baş­ka­nı Mert Eser katkı sağ­la­dı.
Tür­ki­ye için dönüm nok­ta­la­rın­dan biri olan Ça­nak­ka­le Za­fe­ri­nin bu yıl  18 Mart'ta   104. yıl dö­nü­mü kut­la­na­cak.


Bu haber 389 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer