23-07-2019 17:40 GÜNDEM

DATÇA AÇIK­LA­RIN­DA 26 DÜ­ZENSİZ GÖÇ­MEN YA­KA­LAN­DI

Sebiha ARSLAN : Datça açık­la­rın­da yasa dışı yol­lar­dan yurt dı­şı­na çık­ma­ya ça­lı­şan 26 dü­zen­siz göç­men ya­ka­lan­dı.

DATÇA AÇIK­LA­RIN­DA 26 DÜ­ZENSİZ GÖÇ­MEN YA­KA­LAN­DI

Sahil Gü­ven­lik Güney Ege Grup Ko­mu­tan­lı­ğı ekip­le­ri, dün sabah sa­at­le­rin­de (22.07.2019) Ka­lem­lik Burnu açık­la­rın­da şüp­he­len­dik­le­ri bir las­tik botu dur­dur­du.?Botta, yasa dışı yol­lar­dan yurt dı­şı­na geç­me­ye ça­lı­şan Fi­lis­tin, Irak ve Su­ri­ye uy­ruk­lu 26 dü­zen­siz göç­me­nin bu­lun­du­ğu be­lir­len­di.
Datça Sahil Gü­ven­lik bo­tuy­la Datça Li­ma­nı­na ge­ti­ri­len dü­zen­siz göç­men­ler ge­rek­li iş­lem­le­rin ar­dın­dan , İl Göç İda­re­si Mü­dür­lü­ğü­ne tes­lim edi­le­cek­le­ri bil­di­ril­di.
Öte yan­dan, aynı sabah Bod­rum Ak­yar­lar açık­la­rı fener burnu mev­ki­sin­de, de­niz­de yar­dım is­te­yen bir grup ol­du­ğu ih­ba­rı üze­ri­ne ha­re­ke­te geçen ekip­ler, de­niz­de bo­ğul­mak üzere olan 8 ki­şi­yi kur­tar­dı. Sahil Gü­ven­lik bo­tu­na alı­nan dü­zen­siz göç­men­ler, Tur­gut­re­is Sahil Gü­ven­lik Ka­ra­ko­lu'na gö­tü­rül­dü. Kur­ta­rı­lan dü­zen­siz göç­men­le­re bu­ra­da 112 Acil Ser­vis ekip­le­rin­ce mü­da­ha­le edil­di.


Bu haber 1114 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer