16-06-2022 17:25 GÜNDEM

CHP GENEL BAŞ­KAN YAR­DIM­CI­SI SEYİT TORUN DATÇA'YA GELDİ

Sebiha ARSLAN : Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Akar­ya­kıt İstas­yo­nu'nun açı­lı­şı için, Muğla'ya gelen Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si, yerel yö­ne­tim­ler­den so­rum­lu genel baş­kan yar­dım­cı­sı Seyit Torun, Çarşamba günü (15.06.2022) Datça CHP ilçe teş­ki­la­tı­nı zi­ya­ret etti.

CHP GENEL BAŞ­KAN YAR­DIM­CI­SI  SEYİT TORUN DATÇA'YA GELDİ

Zi­ya­re­te, CHP Muğla Mil­let­ve­kil­le­ri Mür­sel Alban, Sü­ley­man Gir­gin, Burak Erbay, Suat Özcan, Bi­le­cik Mil­let­ve­ki­li Yaşar Tüzün, An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li Cavit Arı, Adana Mil­let­ve­ki­li Bur­ha­net­tin Bulut, CHP Muğla İl Baş­ka­nı Adem Zey­be­koğ­lu, Mar­ma­ris Cum­hu­ri­yet Halk par­ti­si ilçe Baş­ka­nı Ze­ki­can Balcı, CHP İlçe Baş­ka­nı Aytaç Kurt, be­le­di­ye baş­ka­nı, mec­lis üye­le­ri ve par­ti­li­ler ka­tıl­dı.
Torun, önce Datça Be­le­di­ye­si­ni zi­ya­ret etti. Ar­dın­dan CHP İlçe bi­na­sın­da, par­ti­li­ler­le bir araya geldi.
Torun, yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, önü­müz­de çok önem­li bir sı­na­vı­mız var. 2023'te ya­pı­la­cak olan Genel se­çim­ler. Bizim ada­yı­mız be­lir­li Genel Başkanımız Kemal Kılıçtaroğlu ve altı­lı ma­sa­dan önü­müz­de­ki gün­ler­de tes­cil­le­nir. Ama biz ada­yı­mı­za sahip çık­ma­lı­yız. Fa­kat­sız Ama­sız'' dedi.
Torun ve be­ra­be­rin­de­ki­ler, CHP İlçe teş­ki­lat    zi­ya­re­ti­ne, 1 saat 15 da­ki­ka ge­cik­me­li   gel­dik­le­ri ve başka bir prog­ram için Bod­ru­m’a git­mek du­ru­mun­da ol­duk­la­rı için, İlçe binasında  sadece 20 da­ki­ka ci­va­rı ka­la­bil­di.
Bu se­bep­le; biz Basın ola­rak so­ra­cak­la­rı­mı­zı, CHP'li üye­ler ise, 


Bu haber 301 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer