16-03-2019 15:21 GÜNDEM

CHP DATÇA KADIN KOL­LA­RI 14 MART TIP BAY­RA­MI­NI KUT­LA­DI

Sebiha ARSLAN : Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si (CHP) Datça Kadın Kol­la­rı 14 Mart Tıp Bay­ra­mı­nın da Sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­nı unut­ma­dı.

CHP DATÇA KADIN KOL­LA­RI 14 MART TIP BAY­RA­MI­NI KUT­LA­DI

 

CHP Datça Kadın Kol­la­rı, Datça’daki tüm Sağ­lık Ocak­la­rı­nı ve Datça Dev­let Has­ta­ne­si­ni zi­ya­ret ede­rek, gö­re­vi ba­şın­da­ki sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­nı­n­14 Mart Tıp Bay­ram'ını kut­la­dı.Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Kadın Kol­la­rı Baş­ka­nı Fatma Tatlı ve yö­ne­ti­mi, Sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­na bu günün anı­sı­na he­di­ye pa­ke­ti tak­tim etti.?
Tatlı '' Sağ­lık hiz­met­le­ri­nin Ül­ke­miz­de en üst se­vi­ye­ye çı­ka­rıl­ma­sı için fe­da­kar­ca ça­lı­şan ve sağ­lık ala­nın­da de­ğer­li kat­kı­lar­da bu­lu­nan Dok­tor­la­rı­mı­zın ve tüm Sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­mı­zın Tıp Bay­ra­mı­nı kut­lu­yor , ça­lış­ma­la­rın­da ba­şa­rı­lar di­li­yo­ruz dedi.


Bu haber 371 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer