24-07-2020 12:53 GÜNDEM

ÇEV­RECİ DENİZCİLER SU ALTI TEMİZLİĞİNE HIZ KES­ME­DEN DEVAM EDİYOR

Sebiha ARSLAN : Datça Ama­tör De­niz­ci­ler ve Gemi Adam­la­rı Yar­dım­laş­ma ve Da­ya­nış­ma Der­ne­ği geç­ti­ği­miz gün­ler­de İnce Burun ile Kargı Koyu ara­sın­da deniz dibi ve koy te­miz­li­ği yap­mış­tı. Der­nek üye­le­ri dün (23.07.2020) saat 12:00 ci­va­rı Datça Kay­ma­kam­lı­ğı ve Datça Be­le­di­ye­si'nin des­te­ğiy­le, Kum­luk Plajı'nda dip te­miz­li­ği yaptı.Deniz dibi te­miz­li­ğin­de kı­yı­ya çı­ka­rı­lan çöp­ler ise yine gö­ren­le­ri şaş­kı­na çe­vir­di.

ÇEV­RECİ DENİZCİLER SU ALTI TEMİZLİĞİNE HIZ KES­ME­DEN DEVAM EDİYOR

Ya­pı­lan deniz dibi te­miz­li­ğin­de de­niz­den araç las­ti­ği, cam ve plas­tik şi­şe­ler , san­dal­ye ve ız­ga­ra gibi atık mal­ze­me­ler po­şet­ler­le sa­hi­le çı­kar­tıl­dı.Ki­lo­lar­ca ağır­lık­ta­ki çöp­ler kı­yı­da ser­gi­len­di.
Yak­la­şık bir kam­yon do­lu­su çöp, daha sonra Datça Be­le­di­ye­si Te­miz­lik İşleri ekip­le­ri­ne tes­lim edil­di.
DENİZLER ÇÖP KU­TU­SU DEĞİL
Datça Ama­tör De­niz­ci­ler ve Gemi Adam­la­rı Yar­dım­laş­ma ve Da­ya­nış­ma Der­ne­ği Baş­ka­nı Hacı Dağ, et­kin­lik son­ra­sı yap­tı­ğı açık­la­ma­da'' de­niz­le­r adeta bir çöp­lük gibi kul­la­nıl­ıyor.Lüt­fen de­niz­le­ri kir­let­me­ye­lim, de­niz­le­re sahip çı­ka­lım"dedi. Et­kin­li­ğe ka­tı­lan diğer duyarlı denizciler  ise, "De­niz­ler­de hayat var­dır. De­niz­ler çöp ku­tu­su de­ğil­dir" diye slo­gan attı.Ki­lo­lar­ca ağır­lık­ta­ki çöp için tu­rist­le­ri çevre sa­kin­le­ri daha temiz ol­ma­ya, du­yar­lı ol­ma­ya davet etti.


Bu haber 2008 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer