10-01-2020 16:30 GÜNDEM

ÇA­LIŞ­KAN LİMAN BAŞ­KA­NI­MIZ SEL­ÇUK ARS­LAN GÜL­LÜK LİMAN BAŞKANLIĞINA ATAN­DI

Orhan KESKİNSOY : Datça'da yak­la­şık 3 yıl görev yapan ve yöremiz denizcilik camiasının yakından tanıdığı ,Liman Baş­ka­nı­ Sel­çuk Ars­lan yeni yıl ile birlikte Gül­lük Li­ma­n Başkanlığına görevlendirildi.

ÇA­LIŞ­KAN LİMAN BAŞ­KA­NI­MIZ SEL­ÇUK ARS­LAN  GÜL­LÜK LİMAN BAŞKANLIĞINA  ATAN­DI

 

Ulaş­tır­ma ve Alt Yapı Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan Gül­lük Li­ma­n Başkanlığına  ata­nan Sel­çuk Ars­lan; Datça'da bu­lun­du­ğu dönem için­de,deniz kirliliği,güvenliği ve denizcilik eğitimi konusundaki gayretleri , Liman ça­lı­şan­la­rı ve  Datça hal­kıy­la sıcak iliş­ki­ler içe­ri­sin­de olan ,Güm­rük iş­le­rin­de hiç du­rak­sa­ma ol­madan,deniz turizmine yaptığı çalışmaları ile kendinden söz ettirmiştir.
Gemi ve liman üze­ri­ne ve­ri­len eği­tim­ler­le Datça'da bir­ çok gemi in­sa­nı ye­tiş­me­si­ne ve­si­le ol­muş­tur.
Ba­şa­rı­lı baş­kan, Datça'dan çok mem­nun ay­rıl­dı­ğı­nı be­lir­te­rek,Datça hal­kı­na ve çev­re­si­ne te­şek­kür ede­rim di­ye­rek;
‘’Dat­ça­lı­lar için artık bir liman daha var­dır. Hiz­met­te bu­lun­du­ğum süre için­de,tüm Dat­ça­lı­la­rı bek­le­rim’’ dedi.

Ga­ze­te­miz,Sel­çuk Ars­lan'a yeni gö­re­vin­de ba­şa­rı­lar diler.


Bu haber 867 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer