18-01-2021 16:30 GÜNDEM

BÜ­YÜK­ŞE­HİR OCAK AYI MEC­Lİ­Sİ'NDE 37 KARAR ALIN­DI

Rıza EZER : Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Osman Gürün Başkanlığına , Ocak ayı mec­li­si 32 mad­de­lik gün­dem ile top­la­ndı. Ger­çek­le­şen mec­lis top­lan­tı­sı­na , Datça'dan CHP Meclis üyesi Başkan Gürsel Uçar ,İnci Bilgin ,Can Canbey , Ak Parti Mec­lis üyesi Haluk Laçin ka­tıl­dı.

BÜ­YÜK­ŞE­HİR OCAK AYI MEC­Lİ­Sİ'NDE 37 KARAR ALIN­DI

Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ocak ayı mec­li­si top­lan­dı ve tüm ka­rar­la­rı oy bir­li­ği ile ala­rak 8 ko­nu­yu plan ve bütçe ko­mis­yo­nu­na, 4 ko­nu­yu da imar ve ba­yın­dır­lık ko­mis­yo­nu­na ha­va­le etti.
2021 yı­lı­nın ilk Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Mec­lis top­lan­tı­sı Tür­kan Say­lan Çağ­daş Yaşam Mer­ke­zi sa­lo­nun­da ger­çek­leş­ti­ril­di. Mec­lis 32 gün­dem mad­de­si ile top­lan­dı. Mec­lis'te gö­rü­şü­len mad­de­ler­le 37 mec­lis ka­ra­rı oy bir­li­ği ile alın­dı. 8 Konu Plan ve Bütçe Ko­mis­yo­nu­na, 4 konu İmar ve Ba­yın­dır­lık Ko­mis­yo­nu­na ha­va­le edil­di. 68 üyesi bu­lu­nan Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si mec­li­si Ocak ayı otu­ru­mun­da 61 üye hazır bu­lun­du.Pan­de­mi sü­re­ci göz önün­de bu­lun­du­ru­la­rak 5393 sa­yı­lı Be­le­di­ye Ka­nu­nu'nun 20. mad­de­si mev­zu­at hü­küm­le­ri kap­sa­mın­da, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Şubat ayı mec­li­si­nin ya­pıl­ma­ma­sı ve 1 ay tatil ka­ra­rı da Ocak ayı mec­li­sin­de alın­dı.


Bu haber 1130 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer