16-11-2020 18:11 GÜNDEM

BÜ­YÜK­ŞE­HİR KASIM AYI MEC­Lİ­Sİ TOP­LAN­DI

Rıza EZER : Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Osman Gürün Başkanlığına , Kasım ayı mec­li­si 39 mad­de­lik gün­dem ile top­la­ndı. Ger­çek­le­şen mec­lis top­lan­tı­sı­na , Datça'dan CHP Meclis üyesi Başkan Gürsel Uçar ,İnci Bilgin ,Can Canbey , Ak Parti Mec­lis üyesi Haluk Laçin ka­tıl­dı.

BÜ­YÜK­ŞE­HİR KASIM AYI MEC­Lİ­Sİ TOP­LAN­DI


Her ayın ikin­ci per­şem­be­si ya­pı­lan ve in­ter­net üze­rin­den canlı ya­yın­la­nan Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Kasım ayı mec­lis top­lan­tı­sı Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk Kül­tür Mer­ke­zin­de ger­çek­leş­ti. 39 mad­de­lik gün­dem ile top­la­nan Bü­yük­şe­hir mec­li­sin­de 20 karar oy bir­li­ğiy­le ka­ra­ra bağ­lan­dı. Gün­dem ko­nu­la­rın­dan 21'i plan bütçe ko­mis­yo­nu­na, 2'si imar ve ba­yın­dır­lık ko­mis­yo­nu­na sevk edil­di.

Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Kasım ayı mec­lis top­lan­tı ko­nuş­ma­sı­na geçen bir aylık sü­reç­te Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si'nin ger­çek­leş­tir­di­ği hiz­met­le­ri an­la­ta­rak baş­la­yan Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Osman Gürün Bü­yük­şe­hir mec­li­sin­de alı­nan ka­rar­lar­la Muğla'ya hiz­me­te edil­di­ği­ni söy­le­di ve ka­rar­la­rın büyük bir bö­lü­mün­de oy bir­li­ği­ni sağ­la­yan, bir­lik­te, uyum için­de ça­lı­şan mec­lis üye­le­ri­ne te­şek­kür etti.


Bu haber 819 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer