13-10-2020 11:02 GÜNDEM

BÜ­YÜK­ŞEHİR BELEDİYESİ EKİM AYI MECLİSİ GER­ÇEK­LEŞTİRİLDİ

Rıza EZER : Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ekim ayı mec­li­si 11 mad­de­lik gün­dem ile top­la­na­rak 8 mad­de­yi oy bir­li­ği ile ka­ra­ra bağ­la­dı. Diğer mad­de­le­ri ko­mis­yon­la­ra gön­der­di. Ger­çek­le­şen mec­lis top­lan­tı­sı­na , Datça’dan CHP Meclis üyesi Başkan Gürsel Uçar ,İnci Bilgin ,Can Canbey , Ak Parti Mec­lis üyesi Haluk Laçin ka­tıl­dı.

BÜ­YÜK­ŞEHİR BELEDİYESİ EKİM AYI MECLİSİ GER­ÇEK­LEŞTİRİLDİ

Her ayın ikin­ci per­şem­be­si ya­pı­lan ve in­ter­net üze­rin­den canlı ya­yın­la­nan Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ekim ayı mec­lis top­lan­tı­sı Tür­kan Say­lan Çağ­daş Yaşam Mer­ke­zi çok amaç­lı sa­lo­nun­da ya­pıl­dı. 11 mad­de­lik gün­dem ile top­la­nan Bü­yük­şe­hir mec­li­sin­de İmar ve Ba­yın­dır­lık ko­mis­yo­nun­da gö­rü­şü­len bir konu ile bir­lik­te top­lam 8 karar oy bir­li­ği ile alın­dı. Gün­dem ko­nu­la­rın­dan 4'ü İmar ve Ba­yın­dır­lık Ko­mis­yo­nu, 1'i plan ve bütçe ko­mis­yo­nu­na, 1 madde de ula­şım ko­mis­yo­nu­na ha­va­le edil­di.

Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ekim ayı mec­lis top­lan­tı ko­nuş­ma­sı­na geçen bir aylık sü­reç­te Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si'nin ger­çek­leş­tir­di­ği hiz­met­le­ri an­la­ta­rak baş­la­yan Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Osman Gürün Bü­yük­şe­hir mec­li­sin­de alı­nan ka­rar­lar­la Muğla'ya hiz­me­te edil­di­ği­ni söy­le­di ve ka­rar­la­rın büyük bir bö­lü­mün­de oy bir­li­ği­ni sağ­la­yan, bir­lik­te, uyum için­de ça­lı­şan mec­lis üye­le­ri­ne te­şek­kür etti.


Bu haber 1096 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer