07-11-2019 17:57 GÜNDEM

BÜYÜK ÖNDER ATA­TÜRK'ÜN BEDENEN ARAMIZDAN AYRILIŞININ 81.?YIL­DÖ­NÜ­MÜ ANMA PROG­RA­MI

Sebiha ARSLAN : Büyük Kur­ta­rı­cı­mız Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk’ün be­de­nen ara­mız­dan ay­rı­lı­şı­nın 81. yıl dö­nü­mü ne­de­niy­le 10 Kasım Pazar günü saat 09:00 da Çe­lenk Sunma Töreni ve 10:00 da Anma Prog­ra­mı gerçekleşecek.

BÜYÜK ÖNDER ATA­TÜRK'ÜN BEDENEN  ARAMIZDAN AYRILIŞININ 81.?YIL­DÖ­NÜ­MÜ ANMA PROG­RA­MI

 

ÇE­LENK SUNMA TÖ­RE­Nİ
Cum­hu­ri­yet Mey­da­nın­da bu­lu­nan Ata­türk Anıtı'nda 10 Kasım 2019 Pazar günü saat 09:00'da Çe­lenk Sunma Tö­re­ni gerçekleşecek.
09:00 Kay­ma­kam­lık ,Gar­ni­zon Ko­mu­tan­lı­ğı ve Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan Ata­türk Anıtı'na Çe­lenk sunulması
09:05 Si­ren­le­rin çal­ma­sı ile bir­lik­te iki da­ki­ka­lık saygı du­ru­şu, İstik­lal Mar­şı­mı­zın söy­len­me­si ve aynı anda bay­rak­la­rın ya­rı­ya in­di­ril­me­si.
ANMA PROG­RA­MI
Bü­lent Ece­vit Kül­tür Mer­ke­zin­de 10 Kasım 2019 Pazar günü saat 10:00' da Anma Prog­ra­mı gerçekeleşecek.
Prog­ram Akışı
 Saygı Du­ru­şu ve İstik­lal Marşı
 Günün anlam ve öne­mi­ni be­lir­ten ko­nuş­ma­nın ya­pıl­ma­sı
 '' Senin par­ma­ğın ka­nar­mı ?''adlı video
 Keman din­le­ti­si eş­li­ğin­de şiir okun­ma­sı
 Ata­türk de­yin­ce '' adlı video ,Ora­tor­yo gösterimi , ödül tö­re­ni ve
 Ka­pa­nış


Bu haber 807 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer